ข้อมูลหุ้น NATION

บริษัท บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์
ที่อยู่ เลขที่ 1854 ชั้นที่ 9, 10, 11 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
เว๊บไซต์ http://www.nationgroup.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน