คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น MVP

บริษัท บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ เลขที่ 11/1 ซอยรามคำแหง 121 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ 0-2735-1201, 0-2735-1202, 0-2735-1204
โทรสาร 0-2735-2719
เว๊บไซต์ www.mvisioncorp.com
ราคาหุ้น 1.95
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 200,000,000
No. ShareHolder (MVP) วันที่ 19/06/20 วันที่ 09/03/20 วันที่ 14/03/19 วันที่ 03/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย โอภาส เฉิดพันธุ์40,040,00020.02% 40,040,00020.02% 40,040,00020.02% (+1.17)37,700,00018.85%
2นาย สุระ คณิตทวีกุล38,903,30019.45% (-0.07)39,037,60019.52% (+12.82)13,400,0006.70% (+6.70)0
3นาย ธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ25,300,00012.65% 25,300,00012.65% (-1.00)27,300,00013.65% 27,300,00013.65%
4นาย สาธิต ภาวศุทธิพันธุ์12,748,5006.37% 12,748,5006.37% 12,748,5006.37% (+6.37)0
5นาย ธราธร ยวงบัณฑิต8,450,0004.23% 8,450,0004.23% (-12.67)33,800,00016.90% 33,800,00016.90%
6นาย บัญชา พันธุมโกมล6,380,2003.19% 6,380,2003.19% (+0.61)5,154,2002.58% (+2.33)500,0000.25%
7น.ส. ประพิมพรรณ เลิศสิริสิน5,221,0002.61% 5,221,0002.61% 5,221,0002.61% (+2.61)0
8นาย ถาวร เฉิดพันธุ์4,690,1002.35% (+0.36)3,975,8001.99% (+1.99)0 0
9นาย สิทธิโชค นพชินบุตร4,118,0002.06% 4,118,0002.06% (+1.31)1,500,0000.75% (+0.50)500,0000.25%
10นาย กนกยศ มิ่งมาศ2,886,7001.44% (+0.20)2,482,0001.24% (+0.67)1,133,5000.57% (+0.57)0
11บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด2,709,6001.35% (-0.18)3,062,7001.53% (-0.53)4,116,3002.06% (+2.06)0
12นาย พีระพงษ์ โยหาเคน2,226,2251.11% 2,226,2251.11% (+1.11)0 0
13น.ส. พรรษพร ลี้อิสสระนุกูล2,000,0001.00% 2,000,0001.00% (+1.00)0 0
14นาย กษิดิศ วิจิตรโสภณ1,938,8000.97% 1,938,8000.97% (+0.22)1,500,0000.75% (+0.75)0
15นาย ธนาภรณ์ โกราษฎร์1,930,0000.97% 1,930,0000.97% (+0.31)1,328,5000.66% (+0.66)0
16นาย อำนวย พิจิตรพงศ์ชัย1,800,0000.90% 1,800,0000.90% 1,800,0000.90% (+0.90)0
17นาย วิตตพล วงศ์สวัสดิ์1,781,4000.89% (+0.19)1,401,5000.70% (+0.70)0 0
18นาย ปริญญา เลิศสิริสิน1,573,8000.79% (+0.79)0 0 0
19นาย อาณกร สิตาลรัศมี1,453,3000.73% (+0.73)0 0 0
20นาง มัลลิกา โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์1,300,7000.65% 1,300,7000.65% (+0.65)0 0
21นาย ประธาน กรกิติประภา1,180,0000.59% (+0.02)1,133,0000.57% (-0.02)1,175,0000.59% (+0.59)0
22นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา1,100,0000.55% (-0.05)1,200,0000.60% 1,200,0000.60% (+0.35)500,0000.25%
23นาย วรกร บุญลิขิตชีวะ0 (-1.00)2,000,0001.00% (+0.05)1,900,0000.95% (+0.95)0
24นาย ภูมิ คงนิรัติศัยกุล0 (-0.76)1,520,0000.76% (+0.76)0 0
25นาย ณรงค์ เตชะนิรัติศัย0 (-0.69)1,373,7000.69% (+0.69)0 0
26นาย พิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม0 0 (-1.10)2,200,0001.10% (+1.10)0
27นาย อนุรักษ์ บุญแสวง0 0 (-0.99)1,970,0000.99% (+0.99)0
28นาย ณัฐพล ทรงสายชลชัย0 0 (-0.75)1,497,6000.75% (+0.75)0
29นาย สรวิศ จตุนารถ0 0 (-0.50)1,003,3000.50% (+0.50)0
30นาย สาธิต ภาวศุทธิ์พันธุ์0 0 0 (-13.65)27,300,00013.65%
31นางสาว ประพิมพรรณ เลิศสิริสิน0 0 0 (-1.95)3,900,0001.95%
32นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล0 0 0 (-0.50)1,000,0000.50%
33นาย ศิรประเสริฐ จีระพรประภา0 0 0 (-0.43)851,0000.43%
34นางสาว อัปษร วิลาสศักดานนท์0 0 0 (-0.35)700,0000.35%
35นางสาว ฑิฌามญธุ์ มูฮาหมัด0 0 0 (-0.25)500,0000.25%
36นางสาว ปรารถนา รักเมฆ0 0 0 (-0.25)500,0000.25%
37นาง อรทัย วานิชดี0 0 0 (-0.25)500,0000.25%
38นาย คงพันธุ์ ปราโมชฯ0 0 0 (-0.25)500,0000.25%
39นาย ณัฐกฤษฏ์ ทิวไผ่งาม0 0 0 (-0.25)500,0000.25%
40นาย ณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ0 0 0 (-0.25)500,0000.25%
41นาย ทรงธรรม บุญยะทรัพย์0 0 0 (-0.25)500,0000.25%
42นาย ภูวไนย ศรีสมุทร0 0 0 (-0.25)500,0000.25%
43นาย ศุภกร เรืองวิชญ์กุล0 0 0 (-0.25)500,0000.25%
44นาย แสงทอง ศรีประกอบพร0 0 0 (-0.25)500,0000.25%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง