คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น MUD

บริษัท บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ เลขที่ 206 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์ 0-2079-9765
โทรสาร 0-2079-9755
เว๊บไซต์ www.mudman.co.th
ราคาหุ้น 2.22
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,053,353,181
No. ShareHolder (MUD) วันที่ 10/03/21
จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)698,794,50066.34%
2บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)78,718,6007.47%
3นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร66,166,3006.28%
4นาย ภาณุ อิงคะวัต23,534,8002.23%
5นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์8,133,9370.77%
6น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร์7,736,8730.73%
7น.ส. ดวงดาว ชินธรรมมิตร์7,192,1120.68%
8นาง กมลี ปัจฉิมสวัสดิ์6,775,5820.64%
9นาย สมชาย ชินธรรมมิตร์6,245,0400.59%
10นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด5,310,3000.50%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง