คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น MTI

บริษัท บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ประกันภัยและประกันชีวิต
ที่อยู่ อาคารที่ 1:252 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2290-3333
โทรสาร 0-2276-2033
เว๊บไซต์ www.muangthaiinsurance.com
ราคาหุ้น 85.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 58,999,995
No. ShareHolder (MTI) วันที่ 13/05/20 วันที่ 11/03/20 วันที่ 13/03/19 วันที่ 14/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด11,799,99920.00% 11,799,99920.00% 11,799,99920.00% 11,799,99920.00%
2AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V.2,244,1133.80% 2,244,1133.80% 2,244,1133.80% 2,244,1133.80%
3บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด3,067,8515.20% 3,067,8515.20% 3,067,8515.20% 3,067,8515.20%
4นาง นวลพรรณ ล่ำซำ2,950,7155.00% (+0.59)2,604,0154.41% (+2.81)941,0781.60% 941,0781.60%
5นาย ไพโรจน์ ล่ำซำ1,689,0102.86% 1,689,0102.86% 1,689,0102.86% 1,689,0102.86%
6กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ1,674,2932.84% (-0.33)1,869,1933.17% (-0.28)2,038,0933.45% (+3.45)0
7บริษัท ภัทรสัมพันธ์ จำกัด1,376,6802.33% 1,376,6802.33% 1,376,6802.33% 1,376,6802.33%
8นาย บรรยงค์ ล่ำซำ และ นาง นาถฤดี วีระเมธีกุล1,375,0002.33% 1,375,0002.33% 1,373,9092.33% 1,373,9092.33%
9นาย โพธิพงษ์ ล่ำซำ1,338,0012.27% 1,338,0012.27% 1,338,0012.27% 1,338,0012.27%
10นาย สาระ ล่ำซำ967,3261.64% 967,3261.64% 967,3261.64% 967,3261.64%
11นาง วรรณพร พรประภา939,5111.59% 939,5111.59% 939,5111.59% 939,5111.59%
12นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ850,0001.44% 850,0001.44% (+1.44)0 0
13BANQUE CANTONALE VAUDOISE846,3141.43% 846,3141.43% 846,3141.43% 846,3141.43%
14นาง ภรณี ชัยกิตติศิลป์842,5881.43% 842,5881.43% 842,5881.43% 842,5881.43%
15นาย ยุตติ ล่ำซำ824,4321.40% 824,4321.40% 824,4321.40% 824,4321.40%
16นาง สุภวรรณ ล่ำซำ822,3751.39% 822,3751.39% 822,3751.39% 822,3751.39%
17นาย ธณัฐ เตชะเลิศ794,2001.35% (-0.01)804,9001.36% (+0.11)736,1001.25% (+0.05)707,6001.20%
18บริษัท ยุพงษ์ จำกัด762,3561.29% 762,3561.29% 762,3561.29% 762,3561.29%
19นาง สุมัณฑนา โมกขะเวส708,6001.20% 708,6001.20% 708,6001.20% 708,6001.20%
20นาง รุจิราภรณ์ หวั่งหลี697,0251.18% 697,0251.18% 697,0251.18% 697,0251.18%
21น.ส. สุปัญญา ล่ำซำ690,7961.17% 690,7961.17% 690,7961.17% 690,7961.17%
22นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล685,0001.16% 685,0001.16% (+1.16)0 0
23บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด659,3321.12% 659,3321.12% 659,3321.12% 659,3321.12%
24น.ส. สุจิตพรรณ ล่ำซำ630,0001.07% 630,0001.07% 630,0001.07% 630,0001.07%
25นาย ภูมิชาย ล่ำซำ605,2961.03% 605,2961.03% 605,2961.03% 605,2961.03%
26บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)590,0001.00% 590,0001.00% 590,0001.00% (+1.00)0
27นาย ธงชัย ล่ำซำ550,6450.93% 550,6450.93% 550,6450.93% 550,6450.93%
28BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH528,4460.90% (-0.10)592,9461.00% 592,9461.00% (+0.14)507,8460.86%
29STATE STREET EUROPE LIMITED515,7000.87% 515,7000.87% (+0.87)0 0
30นาย บัณฑูร ล่ำซำ504,7160.86% 504,7160.86% 504,7160.86% 504,7160.86%
31นาย วรภัทร ชินพงศ์ไพบูลย์503,0000.85% 503,0000.85% 500,0000.85% 500,0000.85%
32บริษัท สุฤดี จำกัด469,0930.80% 469,0930.80% 469,0930.80% 469,0930.80%
33นาง ยุพา ล่ำซำ441,3750.75% 441,3750.75% 441,3750.75% 441,3750.75%
34บริษัท จุลินทร์วงศ์ จำกัด330,4890.56% 330,4890.56% 330,4890.56% 330,4890.56%
35BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH300,1000.51% (-0.07)343,3000.58% 343,3000.58% 343,3000.58%
36บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)0 0 (-5.42)3,197,9375.42% 3,197,9375.42%
37กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ0 0 0 (-4.19)2,473,6934.19%
38นาง ประไพวรรณ ลิมทรง0 0 0 (-0.80)474,0000.80%
เมืองไทยประกันภัย ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)POPF -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศSET172,194,930
2บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)AMATAR -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรทSET166,304,880
3บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITEDMJLF -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาฯ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตส์SET121,639,130
4บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)B-WORK -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศSET120,639,660
5บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)BKER -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี.รีเทลSET120,617,595
6บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)DREIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานีSET117,665,037
7บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)HPF -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียลSET112,539,000
8บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)PL -บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET108,120,816
9บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)LHPF -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์SET97,763,765
10บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITEDKPNPF -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็นSET85,746,245
11บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) Company LimitedM-II -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์SET83,850,654
12บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)AIMCG -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรทSET72,500,000
13บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)AAV -บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)SET51,740,000
14บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)LHSC -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์SET49,130,240
15บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)BKKCP -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอกSET35,400,000
16บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITEDSIRIP -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศSET27,260,000
17บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)SHREIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้SET17,900,000
18บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)GAHREIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพีทาลิตี้SET15,030,860
Total1,576,042,812
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง