ข้อมูลหุ้น MTI

บริษัท บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ประกันภัยและประกันชีวิต
ที่อยู่ อาคารที่ 1:252 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2290-3333
โทรสาร 0-2276-2033
เว๊บไซต์ www.muangthaiinsurance.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน