ข้อมูลหุ้น MSC

บริษัท บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
โทรศัพท์ 0-2089-4000
โทรสาร 0-2726-2630-4
เว๊บไซต์ www.metrosystems.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน