คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น MORE

บริษัท บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร ซอยวิภาวดีรังสิต 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2120-6804
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.morereturn.co.th
ราคาหุ้น 0.37
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 6,529,538,108
No. ShareHolder (MORE) วันที่ 14/03/19
จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา1,435,845,43021.99%
2UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED790,400,00012.10%
3นาย ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล581,250,0008.90%
4นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ524,505,0008.03%
5นาย วรงค์ ภัทรชัยกุล306,714,6004.70%
6Diamond Jubilant Corporation250,000,0003.83%
7น.ส. อัยลดา ชินวัฒน์193,506,9952.96%
8น.ส. จิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ152,880,8002.34%
9นาย ปวิช ชัยธรรมกร145,816,4002.23%
10นาย ปฐมภพ ชื่นพาณิชย์กิจ122,270,0001.87%
11นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์83,000,0001.27%
12บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด70,476,7161.08%
13นาย ปรีชา วสุโสภณ67,926,9301.04%
14นาย สุริยา เทพาคำ57,450,0000.88%
15นาย บุญจันทร์ อัครวงศ์พิพัฒน์55,234,0000.85%
16นาย วีระพงศ์ จำนงนรวุฒิ53,175,0000.81%
17นาย สุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ51,000,0000.78%
18นาย ยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม41,103,8000.63%
19น.ส. ณัฐฐาพญา วิสิฐธนบดีกร39,646,8000.61%
20นาย สุวัฒน์ โรจนสุนทรา36,800,0000.56%
21นาย กฤชนพัต นิธิธนัตกุล35,660,0000.55%
22นาย ชาญวิทย์ บรรณสารตระกูล34,575,0000.53%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง