ข้อมูลหุ้น MONO

บริษัท บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์
ที่อยู่ เลขที่ 29/9 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2100-8100
โทรสาร 0-2100-8101
เว๊บไซต์ www.mono.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน