ข้อมูลหุ้น MODERN

บริษัท บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
ที่อยู่ 699 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์ 0-2094-9600
โทรสาร 0-2094-9950
เว๊บไซต์ www.modernform.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน