คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น MNIT2

บริษัท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ อาคาร คอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ชั้น G และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2649-2000
โทรสาร 0-2649-2100
เว๊บไซต์ www.mfcfund.com
ราคาหุ้น 4.88
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 100,492,613
No. ShareHolder (MNIT2) วันที่ 11/09/20 วันที่ 11/06/20 วันที่ 13/03/20 วันที่ 03/12/19 วันที่ 30/08/19 วันที่ 12/03/19 วันที่ 28/11/18 วันที่ 22/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท นิชดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด16,420,49316.34% 16,420,49316.34% 16,420,49316.34% 16,420,49316.34% 16,420,49316.34% 16,420,49316.34% 16,420,49316.34% 16,420,49316.34%
2ธนาคาร ออมสิน15,034,87014.96% 15,034,87014.96% 15,034,87014.96% 15,034,87014.96% 15,034,87014.96% 15,034,87014.96% 15,034,87014.96% 15,034,87014.96%
3นางสาว อำพันธุ์ ศรีวีระกุล หรือ นาย สุวิช เทียนบุญส่ง3,000,0002.99% 3,000,0002.99% 3,000,0002.99% 3,000,0002.99% 3,000,0002.99% 3,000,0002.99% 3,000,0002.99% 3,000,0002.99%
4นาย กณนาต์ นานา2,336,1672.33% 2,336,1672.33% 2,336,1672.33% 2,336,1672.33% 2,336,1672.33% 2,336,1672.33% 2,336,1672.33% 2,336,1672.33%
5นาย เอก นานา2,286,1672.28% 2,286,1672.28% 2,286,1672.28% 2,286,1672.28% 2,286,1672.28% 2,286,1672.28% 2,286,1672.28% 2,286,1672.28%
6นาย รุจ นานา2,286,1672.28% 2,286,1672.28% 2,286,1672.28% 2,286,1672.28% 2,286,1672.28% 2,286,1672.28% 2,286,1672.28% 2,286,1672.28%
7นาง ปราณี เผอิญโชค2,000,0001.99% 2,000,0001.99% 2,000,0001.99% 2,000,0001.99% 2,000,0001.99% 2,000,0001.99% (+1.99)0 0
8นาง นิทรา ทองประเสริฐ2,000,0001.99% 2,000,0001.99% 2,000,0001.99% 2,000,0001.99% 2,000,0001.99% 2,000,0001.99% 2,000,0001.99% 2,000,0001.99%
9นาย เดชพงศ์ กาญจนลักษณ์2,000,0001.99% 2,000,0001.99% 2,000,0001.99% 2,000,0001.99% 2,000,0001.99% 2,000,0001.99% 2,000,0001.99% 2,000,0001.99%
10นาย ยรรยง นิติสาโรจน์2,000,0001.99% 2,000,0001.99% 2,000,0001.99% 2,000,0001.99% 2,000,0001.99% 2,000,0001.99% 2,000,0001.99% 2,000,0001.99%
11ดร. ปราณี เผอิญโชค0 0 0 0 0 0 (-1.99)2,000,0001.99% 2,000,0001.99%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง