คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น MNIT

บริษัท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น จี และชั้น 21-23, 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.mfcfund.com
ราคาหุ้น 1.43
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 137,931,034
No. ShareHolder (MNIT) วันที่ 13/03/20 วันที่ 07/03/19 วันที่ 29/05/19 วันที่ 28/02/18 วันที่ 28/11/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1ธนาคาร ออมสิน10,000,0007.25% 10,000,0007.25% 10,000,0007.25% 10,000,0007.25% 10,000,0007.25%
2นาย ทวี ปิยะพัฒนา9,975,0487.23% (+0.05)9,905,0487.18% 9,905,0487.18% 9,905,0487.18% 9,905,0487.18%
3บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) Public Company Limited6,366,1004.61% (+4.61)0 0 0 0
4กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว5,871,3004.25% 5,871,3004.25% 5,871,3004.25% 5,871,3004.25% 5,871,3004.25%
5นาย ปรีชา พานิชวงศ์5,800,0004.20% 5,800,0004.20% 5,800,0004.20% 5,800,0004.20% 5,800,0004.20%
6นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต5,404,3003.92% 5,404,3003.92% 5,404,3003.92% 5,404,3003.92% 5,404,3003.92%
7นาง ปราณี เผอิญโชค4,888,7003.54% (+3.54)0 (-3.54)4,888,7003.54% (+3.54)0 0
8นาย กำจร อรุณวิไลรัตน์3,338,2002.42% 3,338,2002.42% 3,338,2002.42% 3,338,2002.42% 3,338,2002.42%
9นาย ณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์2,602,0001.89% (+0.01)2,600,0001.88% (-0.01)2,602,0001.89% (+1.89)0 (-1.88)2,600,0001.88%
10นาย ชาติ วานิชสวัสดิ์2,500,0001.81% 2,500,0001.81% 2,500,0001.81% 2,500,0001.81% 2,500,0001.81%
11บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-4.61)6,366,1004.61% 6,366,1004.61% 6,366,1004.61% 6,366,1004.61%
12ดร. ปราณี เผอิญโชค0 (-3.54)4,888,7003.54% (+3.54)0 (-3.54)4,888,7003.54% 4,888,7003.54%
13นาง นารี กวิตานนท์0 0 0 (-1.81)2,500,0001.81% (+1.81)0
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง