ข้อมูลหุ้น MNIT

บริษัท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น จี และชั้น 21-23, 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.mfcfund.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน