คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น MM

บริษัท บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 18 ทาวเวอร์ เอ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2079-9765
โทรสาร 0-2079-9755
เว๊บไซต์ www.mudman.co.th
ราคาหุ้น 3.02
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,054,829,625
No. ShareHolder (MM) วันที่ 07/05/19 วันที่ 04/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)677,939,00064.27% 677,939,00064.27%
2บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)78,718,6007.46% 78,718,6007.46%
3นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร57,529,0005.45% (+0.54)51,746,9004.91%
4นาย ภาณุ อิงคะวัต23,534,8002.23% 23,534,8002.23%
5CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH16,763,4001.59% 16,763,4001.59%
6นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์8,133,9370.77% 8,133,9370.77%
7น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร์7,685,3730.73% 7,685,3730.73%
8นาย นเรศ งามอภิชน7,500,0000.71% 7,500,0000.71%
9น.ส. ดวงดาว ชินธรรมมิตร์7,192,1120.68% 7,192,1120.68%
10นาง กมลี ปัจฉิมสวัสดิ์6,775,5820.64% 6,775,5820.64%
11นาย สมชาย ชินธรรมมิตร์6,245,0400.59% 6,245,0400.59%
12นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด6,188,6000.59% (-0.05)6,770,2000.64%
13นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล5,877,0000.56% (-0.08)6,727,5000.64%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง