คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น MM

บริษัท บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ เลขที่ 206 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์ 0-2079-9765
โทรสาร 0-2079-9755
เว๊บไซต์ www.mudman.co.th
ราคาหุ้น 1.95
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,053,353,181
No. ShareHolder (MM) วันที่ 10/03/21 วันที่ 07/05/20 วันที่ 16/03/20 วันที่ 07/05/19 วันที่ 04/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)698,794,50066.34% (+2.07)677,939,00064.27% 677,939,00064.27% 677,939,00064.27% 677,939,00064.27%
2บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)78,718,6007.47% (+0.01)78,718,6007.46% 78,718,6007.46% 78,718,6007.46% 78,718,6007.46%
3นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร66,166,3006.28% (+0.01)66,166,3006.27% (+0.02)65,938,0006.25% (+0.80)57,529,0005.45% (+0.54)51,746,9004.91%
4นาย ภาณุ อิงคะวัต23,534,8002.23% 23,534,8002.23% 23,534,8002.23% 23,534,8002.23% 23,534,8002.23%
5นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์8,133,9370.77% 8,133,9370.77% 8,133,9370.77% 8,133,9370.77% 8,133,9370.77%
6น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร์7,736,8730.73% 7,736,8730.73% 7,736,8730.73% 7,685,3730.73% 7,685,3730.73%
7น.ส. ดวงดาว ชินธรรมมิตร์7,192,1120.68% 7,192,1120.68% 7,192,1120.68% 7,192,1120.68% 7,192,1120.68%
8นาง กมลี ปัจฉิมสวัสดิ์6,775,5820.64% 6,775,5820.64% 6,775,5820.64% 6,775,5820.64% 6,775,5820.64%
9นาย สมชาย ชินธรรมมิตร์6,245,0400.59% 6,245,0400.59% 6,245,0400.59% 6,245,0400.59% 6,245,0400.59%
10นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด5,310,3000.50% (-0.05)5,791,5000.55% 5,791,5000.55% (-0.04)6,188,6000.59% (-0.05)6,770,2000.64%
11CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG0 (-1.57)16,572,7001.57% 16,572,7001.57% (+1.57)0 0
12CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH0 0 0 (-1.59)16,763,4001.59% 16,763,4001.59%
13นาย นเรศ งามอภิชน0 0 0 (-0.71)7,500,0000.71% 7,500,0000.71%
14นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล0 0 0 (-0.56)5,877,0000.56% (-0.08)6,727,5000.64%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง