คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น MK

บริษัท บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 345 อาคาร 345 สุรวงศ์ ชั้นที่ 6-8 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2234-8888
โทรสาร 0-2234-8880
เว๊บไซต์ http://www.mk.co.th
ราคาหุ้น 2.84
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,091,101,160
No. ShareHolder (MK) วันที่ 31/03/20 วันที่ 08/05/19 วันที่ 03/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)205,127,01818.80% 186,479,10818.80% (+9.02)96,975,6089.78%
2นาย ประทีป ตั้งมติธรรม133,359,98212.22% (+1.61)105,213,62010.61% (-0.68)112,038,62011.29%
3บริษัท ซีพีดี แอสเซท จำกัด60,492,1715.54% 54,992,8835.54% (+5.54)0
4บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด60,000,0005.50% (-0.55)60,000,0006.05% (-3.02)90,000,0009.07%
5EMINENT EXPERT LIMITED54,362,0004.98% 49,420,0004.98% (+4.98)0
6WISDOM LEADER VENTURES LIMITED52,171,3684.78% 47,428,5174.78% (+4.78)0
7บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด43,876,9204.02% (+1.08)29,188,2002.94% (+2.94)0
8นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์30,764,1402.82% 27,967,4002.82% (+2.82)0
9บริษัท บีซีเอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด26,829,2702.46% 24,390,2462.46% 24,390,2462.46%
10น.ส. ปิยะศรี ตันติวัตนะ24,548,9702.25% (-0.12)23,520,7002.37% (+0.30)20,510,5002.07%
11น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม17,331,0151.59% 15,755,4691.59% 15,755,4691.59%
12นาง อัญชัน ตั้งมติธรรม15,960,4461.46% 14,509,4971.46% (+0.04)14,083,8971.42%
13MR. YUE KWOK-LEUNG14,249,5101.31% 12,954,1001.31% 12,954,1001.31%
14นาย ภูวศิษฐ์ ไชยอรุณโรจน์13,431,0001.23% (+1.23)0 0
15บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด12,993,9521.19% (-0.18)13,621,7841.37% (-0.07)14,244,9841.44%
16นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย12,842,1201.18% (-0.67)18,343,2001.85% 18,343,2001.85%
17BANK OF SINGAPORE LIMITED12,208,0701.12% (+1.12)0 0
18นาย ชวน ตั้งมติธรรม9,250,7300.85% 8,409,7550.85% (-0.08)9,240,1550.93%
19นาย พีรวิช กาญจนาพงศ์กุล9,001,0000.82% (-0.10)9,090,0000.92% (+0.02)8,970,0000.90%
20น.ส. ชัญญา ประนิช7,920,0000.73% 7,200,0000.73% 7,200,0000.73%
21นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ7,483,1900.69% 6,802,9000.69% (+0.69)0
22นาง นภสร ประนิช6,260,1640.57% 5,691,0590.57% 5,691,0590.57%
23บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด0 (-1.21)12,000,0001.21% (+1.21)0
24UBS AG SINGAPORE BRANCH0 0 (-8.83)87,550,0008.83%
25นาย ฟิลิป วีระ บุนนาค0 0 (-3.78)37,452,4003.78%
26นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์0 0 (-2.68)26,617,4002.68%
27บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จก.(มหาชน)-ทรัพย์สินของบริษัทฯเพื่อลูกค้า0 0 (-2.52)25,000,0002.52%
28นาย ศิรัตน์ ธำรงรัตน์0 0 (-1.81)18,000,0001.81%
29นาย วิเชียร จิระกรานนท์0 0 (-0.99)9,800,0000.99%
30นาง สุภาพร จันทร์เสรีวิทยา0 0 (-0.88)8,700,0000.88%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง