ข้อมูลหุ้น MK

บริษัท บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 345 อาคาร 345 สุรวงศ์ ชั้นที่ 6-8 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2234-8888
โทรสาร 0-2234-8880
เว๊บไซต์ http://www.mk.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน