คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น MJLF

บริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาฯ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตส์
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2673-3999
โทรสาร 0-2673-3900
เว๊บไซต์ -
ราคาหุ้น 7.60
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 330,000,000
No. ShareHolder (MJLF) วันที่ 09/03/20 วันที่ 04/12/19 วันที่ 07/06/19 วันที่ 08/03/19 วันที่ 04/12/18 วันที่ 06/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)108,900,00033.00% 108,900,00033.00% 108,900,00033.00% 108,900,00033.00% 108,900,00033.00% 108,900,00033.00%
2สำนักงานประกันสังคม100,667,60030.51% (+0.10)100,368,60030.41% (-1.26)104,523,90031.67% (-0.02)104,574,80031.69% 104,574,80031.69% 104,574,80031.69%
3บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED16,327,4004.95% (+0.37)15,100,0004.58% (+4.58)0 0 0 0
4ธนาคารออมสิน10,000,0003.03% 10,000,0003.03% 10,000,0003.03% 10,000,0003.03% 10,000,0003.03% 10,000,0003.03%
5บริษัททิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED6,100,0001.85% (+0.09)5,793,3001.76% (+1.76)0 0 0 0
6กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์2,657,4850.81% 2,657,4850.81% 2,657,4850.81% 2,657,4850.81% 2,657,4850.81% 2,657,4850.81%
7กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ ฟันด์2,419,0000.73% (-0.04)2,546,8000.77% (+0.14)2,069,8000.63% 2,069,8000.63% 2,069,8000.63% (-0.11)2,450,3000.74%
8บริษัทโรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED1,727,3930.52% (-0.03)1,809,5930.55% (+0.55)0 0 0 0
9นาย ประภาพ จินทนากร1,704,8000.52% 1,704,8000.52% 1,704,8000.52% 1,704,8000.52% (+0.52)0 0
10บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 (-4.32)14,242,3004.32% (+0.14)13,787,9004.18% (+0.12)13,399,1004.06% (+0.06)13,187,1004.00%
11บริษัททิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 (-1.52)5,000,0001.52% 5,000,0001.52% 5,000,0001.52% (-0.15)5,500,0001.67%
12บริษัทโรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.55)1,809,5930.55% 1,809,5930.55% 1,809,5930.55% 1,809,5930.55%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง