ข้อมูลหุ้น MJD

บริษัท บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 141 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ซอยทองหล่อ 10 (สุขุมวิท 55) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2030-1111
โทรสาร 0-2030-1122
เว๊บไซต์ www.mjd.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน