คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น MINT

บริษัท บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2365-7500
โทรสาร 0-2365-7798-9
เว๊บไซต์ www.minor.com
ราคาหุ้น 21.30
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 4,617,815,228
No. ShareHolder (MINT) วันที่ 01/06/20 วันที่ 16/03/20 วันที่ 29/04/19 วันที่ 20/06/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด727,767,68015.76% 727,767,68015.76% 727,767,68015.76% 727,767,68015.76%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด509,210,30111.02% (-0.90)550,805,77611.92% (+1.63)475,250,92410.29% (+1.99)383,153,7838.30%
3นาย นิติ โอสถานุเคราะห์426,936,5519.24% (+0.37)409,634,8518.87% (+0.95)365,954,8517.92% 365,954,8517.92%
4UBS AG SINGAPORE BRANCH322,140,4836.97% (+0.04)320,053,7836.93% (-2.38)430,229,6839.31% (-3.49)591,374,38312.80%
5CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH181,400,0003.93% (-0.40)200,200,0004.33% 200,200,0004.33% (-0.01)200,250,2704.34%
6RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED177,564,2663.84% (-1.49)246,085,1665.33% (+2.34)137,939,2322.99% (+2.99)0
7นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค148,999,3213.23% 148,999,3213.23% 149,014,3213.23% (+0.63)120,029,3212.60%
8SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED140,815,5473.05% (-0.99)186,829,8574.04% (+0.50)163,676,6483.54% (+0.93)120,713,3902.61%
9สำนักงานประกันสังคม106,008,7592.30% (+0.38)88,778,7591.92% (-0.64)118,137,3192.56% (+0.39)100,192,4592.17%
10บัญชี บริหาร กิจการ84,628,1151.83% 84,628,1151.83% 84,628,1151.83% (-0.11)89,758,7151.94%
11STATE STREET EUROPE LIMITED83,887,2411.82% (-0.09)88,406,6211.91% (+0.13)82,114,7411.78% (-0.43)102,153,3782.21%
12BANQUE PICTET & CIE SA81,743,3501.77% 81,743,3501.77% (-0.43)101,676,0502.20% (+0.01)101,364,5502.19%
13BANK OF SINGAPORE LIMITED44,537,4600.96% 44,537,4600.96% 44,537,4600.96% 44,537,4600.96%
14บริษัท ไมเนอร์ บีเคเอช จำกัด44,116,9830.96% 44,116,9830.96% 44,116,9830.96% 44,116,9830.96%
15ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม38,855,1140.84% 38,855,1140.84% 38,855,1140.84% 38,855,1140.84%
16บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด38,459,1500.83% 38,459,1500.83% 38,459,1500.83% 38,459,1500.83%
17นาง สมพร โอสถานุเคราะห์37,577,3580.81% 37,577,3580.81% 37,577,3580.81% 37,577,3580.81%
18GIC PRIVATE LIMITED28,405,0700.61% (+0.61)0 0 0
19N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 10 0 (-0.69)31,756,5000.69% (+0.69)0
20SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC0 0 (-0.52)24,154,0820.52% (+0.52)0
21SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED0 0 0 (-0.66)30,624,6850.66%
22N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 110 0 0 (-0.66)30,341,8000.66%
23ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-0.61)28,262,1870.61%
24กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล0 0 0 (-0.53)24,648,1000.53%
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SNP -บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)SET1,866,971,852
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง