คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น MINT

บริษัท บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2365-7500
โทรสาร 0-2365-7798-9
เว๊บไซต์ www.minor.com
ราคาหุ้น 30.75
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 5,190,965,997
No. ShareHolder (MINT) วันที่ 07/05/21 วันที่ 12/03/21 วันที่ 07/08/20 วันที่ 29/06/20 วันที่ 01/06/20 วันที่ 16/03/20 วันที่ 29/04/19 วันที่ 20/06/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด824,844,49715.89% 824,844,49715.89% (-0.03)824,844,49715.92% (+0.16)727,767,68015.76% 727,767,68015.76% 727,767,68015.76% 727,767,68015.76% 727,767,68015.76%
2นาย นิติ โอสถานุเคราะห์495,800,8519.55% 495,800,8519.55% (+0.04)492,650,8519.51% (+0.27)426,936,5519.24% 426,936,5519.24% (+0.37)409,634,8518.87% (+0.95)365,954,8517.92% 365,954,8517.92%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด443,762,2288.55% (+0.05)441,395,9608.50% (-0.56)469,677,9629.06% (-1.08)468,331,70210.14% (-0.88)509,210,30111.02% (-0.90)550,805,77611.92% (+1.63)475,250,92410.29% (+1.99)383,153,7838.30%
4UBS AG SINGAPORE BRANCH362,449,4366.98% 362,449,4366.98% (-0.01)362,432,4926.99% (+0.02)321,781,4836.97% 322,140,4836.97% (+0.04)320,053,7836.93% (-2.38)430,229,6839.31% (-3.49)591,374,38312.80%
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED217,919,8994.20% (+0.19)208,102,0034.01% (+0.84)164,434,8123.17% (-0.03)147,688,2573.20% (+0.15)140,815,5473.05% (-0.99)186,829,8574.04% (+0.50)163,676,6483.54% (+0.93)120,713,3902.61%
6CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH202,186,6003.89% 202,186,6003.89% (-0.12)207,837,8004.01% (+0.11)180,200,0003.90% (-0.03)181,400,0003.93% (-0.40)200,200,0004.33% 200,200,0004.33% (-0.01)200,250,2704.34%
7นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค168,969,0953.25% 168,969,0953.25% (-0.01)168,969,0953.26% (+0.03)148,999,3213.23% 148,999,3213.23% 148,999,3213.23% 149,014,3213.23% (+0.63)120,029,3212.60%
8RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED146,274,7032.82% (-0.15)154,258,1032.97% (-0.80)195,609,1513.77% (-0.01)174,704,1663.78% (-0.06)177,564,2663.84% (-1.49)246,085,1665.33% (+2.34)137,939,2322.99% (+2.99)0
9สำนักงานประกันสังคม105,308,7592.03% 105,308,7592.03% 105,308,7592.03% (-0.25)105,308,7592.28% (-0.02)106,008,7592.30% (+0.38)88,778,7591.92% (-0.64)118,137,3192.56% (+0.39)100,192,4592.17%
10BANQUE PICTET & CIE SA91,775,0491.77% (+0.01)91,597,0491.76% (-0.01)91,712,0491.77% 81,743,3501.77% 81,743,3501.77% 81,743,3501.77% (-0.43)101,676,0502.20% (+0.01)101,364,5502.19%
11STATE STREET EUROPE LIMITED0 0 (-1.74)90,055,4021.74% (-0.02)81,353,7061.76% (-0.06)83,887,2411.82% (-0.09)88,406,6211.91% (+0.13)82,114,7411.78% (-0.43)102,153,3782.21%
12บัญชี บริหาร กิจการ0 0 (-1.65)85,578,6161.65% (-0.18)84,628,1151.83% 84,628,1151.83% 84,628,1151.83% 84,628,1151.83% (-0.11)89,758,7151.94%
13GIC PRIVATE LIMITED0 0 (-1.02)52,807,9291.02% (+0.31)32,930,7000.71% (+0.10)28,405,0700.61% (+0.61)0 0 0
14BANK OF SINGAPORE LIMITED0 0 (-0.97)50,118,8570.97% (+0.01)44,537,4600.96% 44,537,4600.96% 44,537,4600.96% 44,537,4600.96% 44,537,4600.96%
15บริษัท ไมเนอร์ บีเคเอช จำกัด0 0 (-0.96)50,001,7400.96% 44,116,9830.96% 44,116,9830.96% 44,116,9830.96% 44,116,9830.96% 44,116,9830.96%
16บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด0 0 (-0.86)44,614,4130.86% (+0.03)38,459,1500.83% 38,459,1500.83% 38,459,1500.83% 38,459,1500.83% 38,459,1500.83%
17นาง สมพร โอสถานุเคราะห์0 0 (-0.84)43,591,4810.84% (+0.03)37,577,3580.81% 37,577,3580.81% 37,577,3580.81% 37,577,3580.81% 37,577,3580.81%
18ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม0 0 (-0.76)39,302,4030.76% (-0.08)38,855,1140.84% 38,855,1140.84% 38,855,1140.84% 38,855,1140.84% 38,855,1140.84%
19นาย ณรัฐ จิวาลัย0 0 (-0.69)36,000,1330.69% 31,980,1330.69% (+0.69)0 0 0 0
20N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 10 0 0 0 0 0 (-0.69)31,756,5000.69% (+0.69)0
21SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC0 0 0 0 0 0 (-0.52)24,154,0820.52% (+0.52)0
22SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED0 0 0 0 0 0 0 (-0.66)30,624,6850.66%
23N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 110 0 0 0 0 0 0 (-0.66)30,341,8000.66%
24ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 (-0.61)28,262,1870.61%
25กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล0 0 0 0 0 0 0 (-0.53)24,648,1000.53%
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SNP -บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)SET2,890,003,408
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง