คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น MINT

บริษัท บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16, 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2381-5151
โทรสาร 0-2381-5777-8
เว๊บไซต์ www.minor.com
ราคาหุ้น 32.25
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 4,617,815,228
No. ShareHolder (MINT) วันที่ 29/04/19 วันที่ 20/06/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด727,767,68015.76% 727,767,68015.76%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด475,250,92410.29% (+1.99)383,153,7838.30%
3UBS AG SINGAPORE BRANCH430,229,6839.31% (-3.49)591,374,38312.80%
4นาย นิติ โอสถานุเคราะห์365,954,8517.92% 365,954,8517.92%
5CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH200,200,0004.33% (-0.01)200,250,2704.34%
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED163,676,6483.54% (+0.93)120,713,3902.61%
7นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค149,014,3213.23% (+0.63)120,029,3212.60%
8RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED137,939,2322.99% (+2.99)0
9สำนักงานประกันสังคม118,137,3192.56% (+0.39)100,192,4592.17%
10BANQUE PICTET & CIE SA101,676,0502.20% (+0.01)101,364,5502.19%
11บัญชี บริหาร กิจการ84,628,1151.83% (-0.11)89,758,7151.94%
12STATE STREET EUROPE LIMITED82,114,7411.78% (-0.43)102,153,3782.21%
13BANK OF SINGAPORE LIMITED44,537,4600.96% 44,537,4600.96%
14บริษัท ไมเนอร์ บีเคเอช จำกัด44,116,9830.96% 44,116,9830.96%
15ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม38,855,1140.84% 38,855,1140.84%
16บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด38,459,1500.83% 38,459,1500.83%
17นาง สมพร โอสถานุเคราะห์37,577,3580.81% 37,577,3580.81%
18N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 131,756,5000.69% (+0.69)0
19SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC24,154,0820.52% (+0.52)0
20SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED0 (-0.66)30,624,6850.66%
21N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 110 (-0.66)30,341,8000.66%
22ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)0 (-0.61)28,262,1870.61%
23กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล0 (-0.53)24,648,1000.53%
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SNP -บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)SET2,248,646,656
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง