ข้อมูลหุ้น MIDA

บริษัท บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม. 10700
โทรศัพท์ 0-2434-2390-7, 0-2434-2399
โทรสาร 0-2879-7904
เว๊บไซต์ http://www.midaassets.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน