ข้อมูลหุ้น MFEC

บริษัท บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2821-7999
โทรสาร 0-2618-8188
เว๊บไซต์ www.mfec.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน