คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น METCO

บริษัท บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ที่อยู่ 886 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
โทรศัพท์ 0-2518-1280
โทรสาร 0-2518-1287
เว๊บไซต์ www.metco.co.th
ราคาหุ้น 162.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 20,899,229
No. ShareHolder (METCO) วันที่ 08/02/19 วันที่ 08/02/18 วันที่ 11/12/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.14,907,42071.33% 14,907,42071.33% 14,907,42071.33%
2BBHISL NOMINEES LIMITED187,1000.90% (+0.90)0 (-0.90)187,1000.90%
3นาย จารุพัฒน์ สอส่งเสริมกุล661,1003.16% (-0.01)663,2003.17% (+0.01)661,1003.16%
4MR. KENNETH RUDY KAMON391,5001.87% 391,5001.87% 391,5001.87%
5นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย234,1001.12% 234,1001.12% 234,1001.12%
6บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด205,2030.98% (+0.09)185,6030.89% (-0.09)204,5030.98%
7SUMITOMO CORPORATION192,5000.92% 192,5000.92% 192,5000.92%
8SOJITZ ASIA PTE. LTD.192,5000.92% 192,5000.92% 192,5000.92%
9นาย ภูวิชญ์ ผลาดิกานนท์120,5000.58% 120,5000.58% 120,5000.58%
10นาย ชยันธร ผลาดิกานนท์120,5000.58% 120,5000.58% 120,5000.58%
11นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร120,0000.57% 120,0000.57% 120,0000.57%
12MR. PETER ERIC DENNIS107,7000.52% (-0.42)196,9000.94% 196,9000.94%
13HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 (-0.86)178,8000.86% (+0.86)0

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง