ข้อมูลหุ้น MENA

บริษัท บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่อยู่ 280/8 หมู่ที่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย สระบุรี 18260
โทรศัพท์ 0-3620-0321
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.menatransport.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน