คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น MEGA

บริษัท บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ 120 หมู่ 11 อาคาร แอมเพิล ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ ชั้น 10 ถ. บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2769-4222
โทรสาร 0-2769-4244
เว๊บไซต์ www.megawecare.com
ราคาหุ้น 29.75
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 869,579,370
No. ShareHolder (MEGA) วันที่ 12/03/19 วันที่ 29/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด433,311,40049.83% (-0.25)433,311,40050.08%
2นาย วิเวก ดาวัน45,982,7165.29% (-0.02)45,982,7165.31%
3MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED43,175,9004.97% (-0.02)43,175,9004.99%
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด24,845,9422.86% (-0.65)30,394,4513.51%
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED15,432,6001.77% (+0.96)7,021,4000.81%
6MR. PARAMJIT SINGH SAWHNEY13,735,3951.58% (-0.01)13,735,3951.59%
7น.ส. ดวงนภา ตงศิริ12,883,0951.48% (-0.01)12,883,0951.49%
8BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH7,189,0000.83% (+0.09)6,363,7000.74%
9กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ8,636,4000.99% (+0.99)0
10THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED8,613,7000.99% (-0.28)11,000,0001.27%
11กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท8,564,1000.98% (+0.98)0
12SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED7,835,7200.90% (+0.10)6,959,2950.80%
13MR. THOMAS ABRAHAM7,668,2000.88% (-0.01)7,668,2000.89%
14SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC7,373,1000.85% (+0.13)6,194,7840.72%
15THE BANK OF NEW YORK MELLON4,825,4000.55% (-0.08)5,461,2000.63%
16STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY6,098,4000.70% (+0.02)5,861,5000.68%
17กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว5,817,6000.67% (+0.67)0
18STATE STREET EUROPE LIMITED5,528,1430.64% (-0.48)9,663,3391.12%
19NORTRUST NOMINEES LIMITED-GLOBAL THEMATIC INVESTMENT MANAGEMENT CCF5,420,6000.62% (+0.62)0
20MR. GIRISH WADHWA4,673,4200.54% 4,673,4200.54%
21NORTRUST NOMINEES LIMITED-LONDON LGPS CIV AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME4,518,2000.52% (+0.52)0
22กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล4,404,4000.51% (-0.12)5,414,3000.63%
23กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ0 (-1.02)8,841,4001.02%
24กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 (-0.78)6,774,6000.78%
25กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท0 (-0.61)5,284,3000.61%
26กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว0 (-0.56)4,848,0000.56%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง