ข้อมูลหุ้น MEGA

บริษัท บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ 120 หมู่ 11 อาคาร แอมเพิล ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ ชั้น 10 ถ. บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2769-4222
โทรสาร 0-2769-4244
เว๊บไซต์ www.megawecare.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน