คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น MEGA

บริษัท บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ 120 หมู่ 11 อาคาร แอมเพิล ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ ชั้น 10 ถ. บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2769-4222
โทรสาร 0-2769-4244
เว๊บไซต์ www.megawecare.com
ราคาหุ้น 36.25
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 871,936,157
No. ShareHolder (MEGA) วันที่ 29/05/20 วันที่ 10/03/20 วันที่ 12/03/19 วันที่ 29/08/19 วันที่ 29/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด434,311,40049.81% 434,311,40049.81% (-0.02)433,311,40049.83% (+0.02)434,311,40049.81% (-0.27)433,311,40050.08%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด47,500,3415.45% (+1.83)31,563,9173.62% (+0.76)24,845,9422.86% (-0.07)25,515,4542.93% (-0.58)30,394,4513.51%
3นาย วิเวก ดาวัน45,982,7165.27% 45,982,7165.27% (-0.02)45,982,7165.29% (+0.02)45,982,7165.27% (-0.04)45,982,7165.31%
4MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED43,175,9004.95% 43,175,9004.95% (-0.02)43,175,9004.97% (+0.02)43,175,9004.95% (-0.04)43,175,9004.99%
5MR. PARAMJIT SINGH SAWHNEY13,735,3951.58% 13,735,3951.58% 13,735,3951.58% 13,735,3951.58% (-0.01)13,735,3951.59%
6THE BANK OF NEW YORK MELLON13,427,3001.54% (-0.04)13,758,6001.58% (+1.03)4,825,4000.55% (+0.02)4,588,9000.53% (-0.10)5,461,2000.63%
7น.ส. ดวงนภา ตงศิริ12,883,0951.48% 12,883,0951.48% 12,883,0951.48% 12,883,0951.48% (-0.01)12,883,0951.49%
8BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH12,780,0001.47% 12,780,0001.47% (+0.64)7,189,0000.83% (-0.52)11,780,0001.35% (+0.61)6,363,7000.74%
9STATE STREET EUROPE LIMITED10,459,3691.20% (-0.70)16,599,7691.90% (+1.26)5,528,1430.64% (-1.09)15,084,3691.73% (+0.61)9,663,3391.12%
10กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท7,747,5000.89% (-0.23)9,796,1001.12% (+0.14)8,564,1000.98% (-0.07)9,197,5001.05% (+1.05)0
11กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ7,524,3000.86% (-0.06)7,997,3000.92% (-0.07)8,636,4000.99% (+0.02)8,443,9000.97% (+0.97)0
12MR. THOMAS ABRAHAM7,168,2000.82% (-0.06)7,668,2000.88% 7,668,2000.88% 7,668,2000.88% (-0.01)7,668,2000.89%
13กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว7,062,3000.81% 7,062,3000.81% (+0.14)5,817,6000.67% (-0.18)7,426,1000.85% (+0.85)0
14SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED6,873,1000.79% (-0.02)7,033,7000.81% (-0.96)15,432,6001.77% (-0.20)17,133,9001.97% (+1.16)7,021,4000.81%
15กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล5,795,7000.66% 5,795,7000.66% (+0.15)4,404,4000.51% (-0.09)5,235,9000.60% (-0.03)5,414,3000.63%
16บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,117,0000.59% 5,125,3000.59% (+0.59)0 0 0
17MR. GIRISH WADHWA4,673,4200.54% 4,673,4200.54% 4,673,4200.54% 4,673,4200.54% 4,673,4200.54%
18กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ0 (-0.50)4,395,5000.50% (+0.50)0 0 0
19THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED0 0 (-0.99)8,613,7000.99% (+0.99)0 (-1.27)11,000,0001.27%
20SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED0 0 (-0.90)7,835,7200.90% (-0.01)7,946,6200.91% (+0.11)6,959,2950.80%
21SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC0 0 (-0.85)7,373,1000.85% (+0.85)0 (-0.72)6,194,7840.72%
22STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY0 0 (-0.70)6,098,4000.70% (+0.70)0 (-0.68)5,861,5000.68%
23NORTRUST NOMINEES LIMITED-GLOBAL THEMATIC INVESTMENT MANAGEMENT CCF0 0 (-0.62)5,420,6000.62% (-0.13)6,526,4000.75% (+0.75)0
24NORTRUST NOMINEES LIMITED-LONDON LGPS CIV AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME0 0 (-0.52)4,518,2000.52% (-0.04)4,910,8000.56% (+0.56)0
25กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ0 0 0 0 (-1.02)8,841,4001.02%
26กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 (-0.78)6,774,6000.78%
27กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท0 0 0 0 (-0.61)5,284,3000.61%
28กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว0 0 0 0 (-0.56)4,848,0000.56%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง