ข้อมูลหุ้น MCS

บริษัท บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
ที่อยู่ 70 หมู่ 2 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร พระนครศรีอยุธยา 13290
โทรศัพท์ 0-3537-2961-6, 08-9900-1217-8
โทรสาร 0-3537-2967-8
เว๊บไซต์ www.mcssteel.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน