ข้อมูลหุ้น MCOT

บริษัท บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์
ที่อยู่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10320
โทรศัพท์ 0-2201-6000
โทรสาร 0-2245-1435
เว๊บไซต์ www.mcot.net
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน