คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น MC

บริษัท บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ 448, 450 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250
โทรศัพท์ 0-2329-1051-6
โทรสาร 0-2727-7287
เว๊บไซต์ www.mcgroupnet.com
ราคาหุ้น 9.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 800,058,829
No. ShareHolder (MC) วันที่ 05/11/21 วันที่ 09/09/21 วันที่ 01/03/21 วันที่ 06/11/20 วันที่ 09/09/20 วันที่ 21/02/20 วันที่ 24/10/19 วันที่ 13/09/19 วันที่ 04/03/19 วันที่ 12/09/18 วันที่ 07/11/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1MISS SUNEE SERIPANU344,345,32043.04% (+0.03)344,045,32043.01% (+0.28)341,836,42042.73% 341,836,42042.73% 341,836,42042.73% (+0.01)341,736,42042.72% (-1.18)351,236,42043.90% 351,236,42043.90% (+0.03)350,937,02043.87% (+0.17)349,582,22043.70% 349,582,22043.70%
2MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED70,000,0008.75% 70,000,0008.75% 70,000,0008.75% 70,000,0008.75% 70,000,0008.75% 70,000,0008.75% 70,000,0008.75% 70,000,0008.75% 70,000,0008.75% 70,000,0008.75% 70,000,0008.75%
3กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว17,924,5002.24% 17,924,5002.24% 17,924,5002.24% 17,924,5002.24% 17,924,5002.24% 17,924,5002.24% 17,924,5002.24% 17,924,5002.24% 17,924,5002.24% 17,924,5002.24% 17,924,5002.24%
4น.ส. สุณี เสรีภาณุ17,509,5002.19% 17,509,5002.19% 17,509,5002.19% 17,509,5002.19% 17,509,5002.19% 17,509,5002.19% (+0.05)17,149,8002.14% (+0.06)16,619,8002.08% 16,619,8002.08% 16,619,8002.08% 16,619,8002.08%
5กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล17,346,4002.17% 17,346,4002.17% (-0.03)17,590,2002.20% 17,590,2002.20% (-0.03)17,846,1002.23% (-0.03)18,061,9002.26% 18,061,9002.26% 18,061,9002.26% (-0.11)18,961,4002.37% (+0.17)17,630,9002.20% 17,630,9002.20%
6นาย พีรนาถ โชควัฒนา16,913,0002.11% (+0.09)16,127,1002.02% (+2.02)0 (-0.69)5,557,0000.69% (+0.01)5,407,0000.68% (+0.68)0 0 0 0 0 0
7MR. VIRACH SERIPANU14,500,0001.81% 14,500,0001.81% 14,500,0001.81% 14,500,0001.81% 14,500,0001.81% 14,500,0001.81% 14,500,0001.81% 14,500,0001.81% 14,500,0001.81% 14,500,0001.81% 14,500,0001.81%
8นาง ปรารถนา มงคลกุล12,971,0001.62% 12,971,0001.62% (-0.63)17,971,0002.25% 17,971,0002.25% 17,971,0002.25% (-0.62)22,971,0002.87% 22,971,0002.87% (+1.25)12,971,0001.62% (-1.25)22,971,0002.87% 22,971,0002.87% 22,971,0002.87%
9กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล10,373,9001.30% 10,373,9001.30% (-0.08)11,078,3001.38% (-0.11)11,948,2001.49% (-0.04)12,264,0001.53% (-0.07)12,811,1001.60% (-0.08)13,466,3001.68% 13,466,3001.68% 13,466,3001.68% (+0.06)12,965,4001.62% 12,965,4001.62%
10นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร10,000,0001.25% (+1.25)0 (-1.25)10,000,0001.25% 10,000,0001.25% 10,000,0001.25% 10,000,0001.25% (+1.25)0 0 0 0 0
11บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0 (-1.45)11,604,2211.45% (-1.10)20,425,5492.55% (-0.09)21,131,6572.64% (+0.63)16,048,9682.01% (-1.16)25,326,8683.17% (+2.44)5,837,0140.73% (-0.03)6,084,2630.76% (-0.40)9,254,9381.16% (-0.44)12,837,3641.60% (+0.34)10,072,5431.26%
12กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 0 (-1.28)10,220,0001.28% (-0.03)10,441,6001.31% (-0.01)10,528,0001.32% 10,528,0001.32% 10,528,0001.32% 10,528,0001.32% (+0.17)9,193,8001.15% 9,193,8001.15%
13นาง นิรมล ณ สงขลา0 0 0 (-1.00)8,000,0001.00% 8,000,0001.00% 8,000,0001.00% 8,000,0001.00% 8,000,0001.00% 8,000,0001.00% 8,000,0001.00% 8,000,0001.00%
14บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-1.00)8,000,0001.00% 8,000,0001.00% 8,000,0001.00% 8,000,0001.00% 8,000,0001.00% 8,000,0001.00% (+1.00)0 0
15MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC0 0 0 (-0.89)7,085,1000.89% 7,085,1000.89% (+0.89)0 0 (-1.51)12,085,1001.51% (+1.51)0 0 0
16นาย วรรธนะ เจริญนวรัตน์0 0 0 (-0.88)7,000,0000.88% (-0.25)9,000,0001.13% (+0.03)8,800,0001.10% (+0.44)5,281,5000.66% 5,281,5000.66% 5,281,5000.66% 5,281,5000.66% 5,281,5000.66%
17กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 0 (-0.80)6,401,9000.80% (-0.04)6,688,4000.84% (-0.02)6,866,1000.86% 6,866,1000.86% 6,866,1000.86% (-0.10)7,647,9000.96% (+0.04)7,335,5000.92% 7,335,5000.92%
18กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/250 0 0 (-0.76)6,091,7000.76% 6,091,7000.76% 6,091,7000.76% 6,091,7000.76% 6,091,7000.76% 6,091,7000.76% 6,091,7000.76% 6,091,7000.76%
19นาย คเชนทร์ เบญจกุล0 0 0 (-0.70)5,614,6000.70% (-0.09)6,338,0000.79% (+0.79)0 0 0 0 0 0
20กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 40 0 0 (-0.55)4,411,7000.55% (-0.04)4,728,2000.59% (-0.14)5,820,9000.73% (-0.11)6,723,7000.84% 6,723,7000.84% (-0.20)8,338,7001.04% 8,338,7001.04% 8,338,7001.04%
21น.ส. เจษฎสุดา บัวเลิศ0 0 0 (-0.53)4,252,2600.53% 4,252,2600.53% (+0.53)0 0 0 0 0 0
22นาย สมเจตต์ อรรถสกุลชัย0 0 0 (-0.53)4,200,0000.53% (-0.01)4,300,0000.54% (-0.07)4,900,0000.61% (+0.61)0 0 0 0 0
23STATE STREET EUROPE LIMITED0 0 0 0 0 0 (-0.88)7,047,9560.88% (-0.32)9,602,9561.20% (-3.04)33,895,4884.24% (-0.52)38,076,8884.76% (+0.03)37,876,5884.73%
24นาย วิทยา ชูศักดิ์0 0 0 0 0 0 (-0.61)4,848,5000.61% (+0.01)4,829,9000.60% (+0.60)0 0 0
25กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม0 0 0 0 0 0 (-0.53)4,206,2000.53% 4,206,2000.53% 4,206,2000.53% (+0.53)0 0
26RBC INVESTOR SERVICES TRUST0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.03)8,223,5001.03% (-0.48)12,116,7001.51% (+0.17)10,716,7001.34%
27กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.94)7,547,7000.94% (-0.44)11,077,4001.38% (+0.09)10,340,8001.29%
28กองทุนเปิด เค หุ้นปันผล0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.60)4,822,5000.60% 4,822,5000.60%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง