คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น MBK

บริษัท บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ อาคารเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 8, 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2853-9000
โทรสาร 0-2853-7000
เว๊บไซต์ www.mbkgroup.co.th
ราคาหุ้น 20.90
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,694,959,006
No. ShareHolder (MBK) ข้อมูลประจำวันที่ 20/09/18 จำนวนหุ้น สัดส่วนถือหุ้น % จำนวนเงิน (บาท) เทียบกับวันก่อน
1บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)474,249,53027.98%9,911,815,177+94,849,906
2บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)169,493,10010.00%3,542,405,790+33,898,620
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด108,625,2096.41%2,270,266,868+21,725,042
4บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)75,603,0004.46%1,580,102,700+15,120,600
5ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)57,829,3003.41%1,208,632,370+11,565,860
6DBS BANK LTD40,892,8002.41%854,659,520+8,178,560
7นาย ปริญญา เธียรวร38,000,0002.24%794,200,000+7,600,000
8NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT36,183,2272.13%756,229,444+7,236,645
9STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY35,735,9642.11%746,881,648+7,147,193
10AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P35,530,7002.10%742,591,630+7,106,140
11บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)34,365,0002.03%718,228,500+6,873,000
12บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด25,000,0001.47%522,500,000+5,000,000
13กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว20,596,6001.22%430,468,940+4,119,320
14มูลนิธิส่งเสริมไทย20,182,0001.19%421,803,800+4,036,400
15บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด19,770,0001.17%413,193,000+3,954,000
16น.ส. อตินุช ตันติวิท19,132,3001.13%399,865,070+3,826,460
17น.ส. อรพินท์ คณาธนะวนิชย์16,892,4001.00%353,051,160+3,378,480
18นาย วิชัย คณาธนะวนิชย์16,892,4001.00%353,051,160+3,378,480
19GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL16,577,6000.98%346,471,840+3,315,520
20MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC14,915,3000.88%311,729,770+2,983,060
21นาง อัญชลี เกิดผล14,100,0000.83%294,690,000+2,820,000
22UBS AG HONG KONG BRANCH14,000,0000.83%292,600,000+2,800,000
23STATE STREET EUROPE LIMITED13,710,7690.81%286,555,072+2,742,154
24นาย สุขุม นวพันธ์10,500,0000.62%219,450,000+2,100,000
25บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)10,235,9000.60%213,930,310+2,047,180
26นาย พรรษิษฐ์ พูนพิพัฒน์10,020,0000.59%209,418,000+2,004,000
27THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED9,164,9770.54%191,548,019+1,832,995
28สหกรณ์ออมทรัพย์ เอ็มบีเค กรุ๊ป จำกัด8,977,0000.53%187,619,300+1,795,400
เอ็ม บี เค ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)TCAP -บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)SET6,885,463,200
2บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)PRG -บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)SET5,946,842,300
3บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัดROH -บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET1,385,903,525
4บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัดDTC -บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)SET1,028,036,740
5บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)EGATIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยSET221,840,000
Total15,468,085,765
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง