คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น MBK

บริษัท บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ อาคารเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 8, 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2853-9000
โทรสาร 0-2853-7000
เว๊บไซต์ www.mbkgroup.co.th
ราคาหุ้น 23.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,694,959,006
No. ShareHolder (MBK) วันที่ 22/03/19 วันที่ 20/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)474,249,53027.98% 474,249,53027.98%
2บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)169,493,10010.00% 169,493,10010.00%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด86,146,0095.08% (-1.33)108,625,2096.41%
4บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)75,603,0004.46% 75,603,0004.46%
5ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)57,829,3003.41% 57,829,3003.41%
6นาย ปริญญา เธียรวร46,000,0002.71% (+0.47)38,000,0002.24%
7DBS BANK LTD41,159,8002.43% (+0.02)40,892,8002.41%
8AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P35,530,7002.10% 35,530,7002.10%
9บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)34,365,0002.03% 34,365,0002.03%
10SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED32,587,4521.92% (+1.92)0
11STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY29,888,4641.76% (-0.35)35,735,9642.11%
12NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT25,770,6271.52% (-0.61)36,183,2272.13%
13บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด25,000,0001.47% 25,000,0001.47%
14มูลนิธิส่งเสริมไทย20,182,0001.19% 20,182,0001.19%
15บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด19,770,0001.17% 19,770,0001.17%
16น.ส. อตินุช ตันติวิท19,337,5001.14% (+0.01)19,132,3001.13%
17น.ส. อรพินท์ คณาธนะวนิชย์16,892,4001.00% 16,892,4001.00%
18นาย วิชัย คณาธนะวนิชย์16,892,4001.00% 16,892,4001.00%
19MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC14,604,6000.86% (-0.02)14,915,3000.88%
20นาง อัญชลี เกิดผล14,270,0000.84% (+0.01)14,100,0000.83%
21UBS AG HONG KONG BRANCH14,000,0000.83% 14,000,0000.83%
22STATE STREET EUROPE LIMITED13,785,8770.81% 13,710,7690.81%
23GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL11,500,0000.68% (-0.30)16,577,6000.98%
24นาย สุขุม นวพันธ์10,500,0000.62% 10,500,0000.62%
25บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)10,235,9000.60% 10,235,9000.60%
26นาย พรรษิษฐ์ พูนพิพัฒน์10,150,0000.60% (+0.01)10,020,0000.59%
27กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว9,762,5000.58% (-0.64)20,596,6001.22%
28สหกรณ์ออมทรัพย์ เอ็มบีเค กรุ๊ป จำกัด9,543,0000.56% (+0.03)8,977,0000.53%
29BNY MELLON NOMINEES LIMITED9,245,5810.55% (+0.55)0
30THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED0 (-0.54)9,164,9770.54%
เอ็ม บี เค ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)TCAP -บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)SET7,145,292,000
2บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)PRG -บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)SET5,589,137,500
3บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)TFFIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยSET795,810,000
Total13,530,239,500

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง