คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น MBK

บริษัท บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ อาคารเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 8, 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2853-9000
โทรสาร 0-2853-7000
เว๊บไซต์ www.mbkgroup.co.th
ราคาหุ้น 22.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,694,959,006
No. ShareHolder (MBK) ข้อมูลประจำวันที่ 20/09/18 จำนวนหุ้น สัดส่วนถือหุ้น % จำนวนเงิน (บาท) เทียบกับวันก่อน
1บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)474,249,53027.98%10,670,614,425+47,424,953
2บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)169,493,10010.00%3,813,594,750+16,949,310
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด108,625,2096.41%2,444,067,203+10,862,521
4บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)75,603,0004.46%1,701,067,500+7,560,300
5ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)57,829,3003.41%1,301,159,250+5,782,930
6DBS BANK LTD40,892,8002.41%920,088,000+4,089,280
7นาย ปริญญา เธียรวร38,000,0002.24%855,000,000+3,800,000
8NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT36,183,2272.13%814,122,608+3,618,323
9STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY35,735,9642.11%804,059,190+3,573,596
10AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P35,530,7002.10%799,440,750+3,553,070
11บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)34,365,0002.03%773,212,500+3,436,500
12บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด25,000,0001.47%562,500,000+2,500,000
13กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว20,596,6001.22%463,423,500+2,059,660
14มูลนิธิส่งเสริมไทย20,182,0001.19%454,095,000+2,018,200
15บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด19,770,0001.17%444,825,000+1,977,000
16น.ส. อตินุช ตันติวิท19,132,3001.13%430,476,750+1,913,230
17น.ส. อรพินท์ คณาธนะวนิชย์16,892,4001.00%380,079,000+1,689,240
18นาย วิชัย คณาธนะวนิชย์16,892,4001.00%380,079,000+1,689,240
19GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL16,577,6000.98%372,996,000+1,657,760
20MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC14,915,3000.88%335,594,250+1,491,530
21นาง อัญชลี เกิดผล14,100,0000.83%317,250,000+1,410,000
22UBS AG HONG KONG BRANCH14,000,0000.83%315,000,000+1,400,000
23STATE STREET EUROPE LIMITED13,710,7690.81%308,492,303+1,371,077
24นาย สุขุม นวพันธ์10,500,0000.62%236,250,000+1,050,000
25บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)10,235,9000.60%230,307,750+1,023,590
26นาย พรรษิษฐ์ พูนพิพัฒน์10,020,0000.59%225,450,000+1,002,000
27THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED9,164,9770.54%206,211,983+916,498
28สหกรณ์ออมทรัพย์ เอ็มบีเค กรุ๊ป จำกัด8,977,0000.53%201,982,500+897,700
เอ็ม บี เค ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)TCAP -บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)SET7,015,377,600
2บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)PRG -บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)SET5,812,703,000
3บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัดROH -บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET1,175,918,142
4บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัดDTC -บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)SET970,389,820
5บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)EGATIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยSET291,268,320
Total15,265,656,882
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง