คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น MBK

บริษัท บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ อาคารเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 8, 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2853-9000
โทรสาร 0-2853-7000
เว๊บไซต์ www.mbkgroup.co.th
ราคาหุ้น 20.90
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,694,959,006
No. ShareHolder (MBK) ข้อมูลประจำวันที่ 22/03/19 จำนวนหุ้น สัดส่วนถือหุ้น % จำนวนเงิน (บาท) เทียบกับวันก่อน
1บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)474,249,53027.98%9,911,815,177+94,849,906
2บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)169,493,10010.00%3,542,405,790+33,898,620
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด86,146,0095.08%1,800,451,588+17,229,202
4บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)75,603,0004.46%1,580,102,700+15,120,600
5ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)57,829,3003.41%1,208,632,370+11,565,860
6นาย ปริญญา เธียรวร46,000,0002.71%961,400,000+9,200,000
7DBS BANK LTD41,159,8002.43%860,239,820+8,231,960
8AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P35,530,7002.10%742,591,630+7,106,140
9บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)34,365,0002.03%718,228,500+6,873,000
10SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED32,587,4521.92%681,077,747+6,517,490
11STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY29,888,4641.76%624,668,898+5,977,693
12NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT25,770,6271.52%538,606,104+5,154,125
13บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด25,000,0001.47%522,500,000+5,000,000
14มูลนิธิส่งเสริมไทย20,182,0001.19%421,803,800+4,036,400
15บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด19,770,0001.17%413,193,000+3,954,000
16น.ส. อตินุช ตันติวิท19,337,5001.14%404,153,750+3,867,500
17น.ส. อรพินท์ คณาธนะวนิชย์16,892,4001.00%353,051,160+3,378,480
18นาย วิชัย คณาธนะวนิชย์16,892,4001.00%353,051,160+3,378,480
19MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC14,604,6000.86%305,236,140+2,920,920
20นาง อัญชลี เกิดผล14,270,0000.84%298,243,000+2,854,000
21UBS AG HONG KONG BRANCH14,000,0000.83%292,600,000+2,800,000
22STATE STREET EUROPE LIMITED13,785,8770.81%288,124,829+2,757,175
23GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL11,500,0000.68%240,350,000+2,300,000
24นาย สุขุม นวพันธ์10,500,0000.62%219,450,000+2,100,000
25บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)10,235,9000.60%213,930,310+2,047,180
26นาย พรรษิษฐ์ พูนพิพัฒน์10,150,0000.60%212,135,000+2,030,000
27กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว9,762,5000.58%204,036,250+1,952,500
28สหกรณ์ออมทรัพย์ เอ็มบีเค กรุ๊ป จำกัด9,543,0000.56%199,448,700+1,908,600
29BNY MELLON NOMINEES LIMITED9,245,5810.55%193,232,643+1,849,116
เอ็ม บี เค ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)TCAP -บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)SET6,852,984,600
2บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)PRG -บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)SET5,723,276,800
3บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)TFFIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยSET769,930,000
Total13,346,191,400
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง