ข้อมูลหุ้น MAX

บริษัท บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ ธุรกิจการเกษตร
ที่อยู่ เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ห้อง บี 2202 ชั้น 22 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2168-3018-19
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.maxmetalcorp.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน