ข้อมูลหุ้น MATI

บริษัท บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์
ที่อยู่ 12 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 ถนนเทศบาลนฤมาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2589-0020
โทรสาร 0-2589-7049
เว๊บไซต์ www.matichon.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน