คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น MATI

บริษัท บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์
ที่อยู่ 12 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 ถนนเทศบาลนฤมาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2589-0020
โทรสาร 0-2589-7049
เว๊บไซต์ www.matichon.co.th
ราคาหุ้น 4.60
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 185,344,092
No. ShareHolder (MATI) วันที่ 08/10/20 วันที่ 10/07/20 วันที่ 30/04/20 วันที่ 13/03/20 วันที่ 08/05/19 วันที่ 07/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ขรรค์ชัย บุนปาน64,777,76034.95% 64,777,76034.95% 64,777,76034.95% 64,777,76034.95% 64,777,76034.95% 64,777,76034.95%
2นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ35,756,00019.29% 35,756,00019.29% 35,756,00019.29% 35,756,00019.29% (-0.04)35,836,00019.33% 35,836,00019.33%
3บริษัท ไซเบอร์ เวนเจอร์ จำกัด10,200,0005.50% 10,200,0005.50% 10,200,0005.50% 10,200,0005.50% 10,200,0005.50% 10,200,0005.50%
4นาง มยุรี วงแก้วเจริญ6,652,0003.59% (+0.01)6,630,0003.58% (+0.01)6,624,0003.57% 6,610,0003.57% (+0.11)6,410,0003.46% (+0.69)5,140,0002.77%
5นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพร6,522,9993.52% 6,522,9993.52% 6,522,9993.52% 6,522,9993.52% 6,522,9993.52% 6,522,9993.52%
6น.ส. ปานบัว บุนปาน6,389,6503.45% 6,389,6503.45% 6,389,6503.45% 6,389,6503.45% 6,389,6503.45% 6,389,6503.45%
7นาย ศิริชัย จรุงสถิตพงศ์5,190,0002.80% 5,190,0002.80% 5,190,0002.80% 5,190,0002.80% 5,190,0002.80% 5,190,0002.80%
8นาย ปราปต์ บุนปาน5,183,0002.80% 5,183,0002.80% 5,183,0002.80% 5,183,0002.80% 5,183,0002.80% 5,183,0002.80%
9นาย เอกชัย พวงเรืองศรี4,885,0002.64% 4,885,0002.64% 4,885,0002.64% 4,885,0002.64% (+2.64)0 0
10นาย พีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์3,359,8001.81% (+0.01)3,330,0001.80% 3,330,0001.80% 3,330,0001.80% (+0.06)3,224,1001.74% (+0.38)2,529,8001.36%
11นาง กมลทิพ พยัฆวิเชียร2,338,6601.26% 2,338,6601.26% 2,338,6601.26% 2,338,6601.26% 2,338,6601.26% 2,338,6601.26%
12บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด2,050,0001.11% 2,050,0001.11% 2,050,0001.11% 2,050,0001.11% 2,050,0001.11% 2,050,0001.11%
13บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด2,050,0001.11% 2,050,0001.11% 2,050,0001.11% 2,050,0001.11% 2,050,0001.11% 2,050,0001.11%
14บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด2,050,0001.11% 2,050,0001.11% 2,050,0001.11% 2,050,0001.11% 2,050,0001.11% 2,050,0001.11%
15บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด2,050,0001.11% 2,050,0001.11% 2,050,0001.11% 2,050,0001.11% 2,050,0001.11% 2,050,0001.11%
16บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด2,000,0001.08% 2,000,0001.08% 2,000,0001.08% 2,000,0001.08% 2,000,0001.08% 2,000,0001.08%
17RBC INVESTOR SERVICES TRUST2,000,0001.08% 2,000,0001.08% 2,000,0001.08% 2,000,0001.08% 2,000,0001.08% 2,000,0001.08%
18นาย วชิระ ทยานาราพร1,885,6001.02% (+0.03)1,840,0000.99% (+0.03)1,777,5000.96% 1,777,5000.96% (+0.07)1,643,9000.89% (+0.89)0
19นาย ไพโรจน์ สายทุ้ม1,700,0000.92% 1,700,0000.92% 1,700,0000.92% 1,700,0000.92% 1,700,0000.92% 1,700,0000.92%
20นาย ศุภฤกษ์ มงคลสมัย1,600,0000.86% 1,600,0000.86% 1,600,0000.86% 1,600,0000.86% (+0.04)1,520,0000.82% (+0.14)1,256,7000.68%
21นาง สุรางค์รัตน์ ประยูรหงษ์1,466,3000.79% 1,466,3000.79% 1,466,3000.79% 1,466,3000.79% 1,456,3000.79% (+0.10)1,283,7000.69%
22BNY MELLON NOMINEES LIMITED1,392,5000.75% 1,392,5000.75% 1,392,5000.75% 1,392,5000.75% 1,392,5000.75% (+0.75)0
23นาย พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร1,306,6600.70% 1,306,6600.70% 1,306,6600.70% 1,306,6600.70% 1,306,6600.70% 1,306,6600.70%
24นาย เฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ983,1000.53% 983,1000.53% 983,1000.53% 983,1000.53% 983,1000.53% 983,1000.53%
25นาง วราภรณ์ พวงเรืองศรี0 0 0 0 (-2.80)5,190,0002.80% 5,190,0002.80%
26THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED0 0 0 0 0 (-0.76)1,400,0000.76%
27นาย สินโชค พิริโยทัยสกุล0 0 0 0 0 (-0.74)1,372,1000.74%
28นาย วุฒิชัย พิริโยทัยสกุล0 0 0 0 0 (-0.71)1,318,6000.71%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง