ข้อมูลหุ้น MATCH

บริษัท บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์
ที่อยู่ 305/12 ซอยสุโขทัย 6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 0-2243-6543-6, 0-2669-4200-9
โทรสาร 0-2243-1494, 0-2243-4124
เว๊บไซต์ http://www.matchinggroup.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน