คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น MANRIN

บริษัท บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การท่องเที่ยวและสันทนาการ
ที่อยู่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2238-0238, 08-3294-3045
โทรสาร 0-2237-1620
เว๊บไซต์ www.mandarin-bkk.com
ราคาหุ้น 20.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 26,907,968
No. ShareHolder (MANRIN) วันที่ 15/03/21 วันที่ 29/05/20 วันที่ 12/03/20 วันที่ 14/03/19 วันที่ 09/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์2,394,3028.90% 2,394,3028.90% 2,394,3028.90% 2,394,3028.90% 2,394,3028.90%
2น.ส. สุดา อัศวโภคิน1,711,2006.36% 1,711,2006.36% 1,711,2006.36% 1,711,2006.36% 1,711,2006.36%
3นาย ทรงพล อัศวโภคิน1,642,8006.11% 1,642,8006.11% 1,642,8006.11% (+4.17)522,0001.94% 522,0001.94%
4นาย บุญทรง อัศวโภคิน1,390,8045.17% 1,390,8045.17% 1,390,8045.17% 1,390,8045.17% 1,390,8045.17%
5นาง นงนิตย์ ศรีเสาวชาติ1,334,0004.96% 1,334,0004.96% 1,334,0004.96% 1,334,0004.96% 1,334,0004.96%
6นาง มยุรี วงแก้วเจริญ1,261,0004.69% (+0.02)1,257,2004.67% 1,256,6004.67% (+0.47)1,130,0004.20% (+0.30)1,050,0003.90%
7นาย วีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรร1,080,6724.02% 1,080,6724.02% 1,080,6724.02% 1,080,6724.02% 1,080,6724.02%
8นาย นำชัย นำชัยศิริ1,076,8004.00% 1,076,8004.00% 1,076,8004.00% 1,076,8004.00% 1,076,8004.00%
9นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา758,6002.82% 758,6002.82% 758,6002.82% (+2.82)0 0
10นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน0 (-2.16)580,0002.16% 580,0002.16% 580,0002.16% 580,0002.16%
11นาย พีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์0 (-2.15)579,0002.15% 579,0002.15% 579,0002.15% 579,0002.15%
12นาย วิศิษฎ์ บูรพาธนะ0 (-1.38)372,1541.38% 372,1541.38% 372,1541.38% 372,1541.38%
13นาย อนันต์ อัศวโภคิน0 (-1.36)366,4001.36% 366,4001.36% 366,4001.36% 366,4001.36%
14นาย ศุภฤกษ์ มงคลสมัย0 (-1.34)360,0001.34% 360,0001.34% (+0.19)310,0001.15% (+0.11)280,0001.04%
15นาย วิศิษฏ์ บูรพาธนะ0 (-1.25)337,0001.25% 337,0001.25% 337,0001.25% 337,0001.25%
16นาย สุธีร์ อัสสรัตน์0 (-1.10)297,1921.10% 297,1921.10% 297,1921.10% 297,1921.10%
17นาย อภิชิต อัศวโภคิน0 (-1.09)293,0931.09% 293,0931.09% 293,0931.09% 293,0931.09%
18นาง ขนิษฐา ศิริวงศ์รังสรร0 (-0.96)257,0000.96% 257,0000.96% (-0.19)310,2001.15% (+1.15)0
19น.ส. ราตรี ศิริวงศ์รังสรร0 (-0.95)255,1000.95% 255,1000.95% 255,1000.95% (+0.95)0
20น.ส. วิไลลักษณ์ ศิริวงศ์รังสรร0 (-0.93)249,7000.93% 249,7000.93% (+0.05)236,9000.88% (+0.88)0
21นาง อารา สวัสดิ์ภักดี0 (-0.82)219,5000.82% 219,5000.82% 219,5000.82% 219,5000.82%
22นาง สินี ศิริสัมพันธ์0 (-0.74)197,9000.74% 197,9000.74% (-0.01)202,0010.75% 201,9300.75%
23นาง รุ่งทิวา เตชัสหงส์0 (-0.73)197,5000.73% 197,5000.73% 197,5000.73% 197,5000.73%
24น.ส. กฤษณา ศิริวงศ์รังสรร0 (-0.71)190,0000.71% 190,0000.71% (-0.03)200,0000.74% (+0.74)0
25นาย สุธี โค้วเจริญ0 (-0.63)168,2000.63% 168,2000.63% (+0.03)162,4000.60% 162,2000.60%
26นาง วราณี เสรีวิวัฒนา0 0 0 (-2.75)740,0002.75% 740,0002.75%
27นาง สุภัทรา อัศวโภคิน0 0 0 (-0.65)175,5000.65% 175,5000.65%
28นาย วีระชัย ศิริวงศ์รังสรร0 0 0 0 (-3.62)975,0003.62%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง