ข้อมูลหุ้น MALEE

บริษัท บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 401/1 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0-2080-7899
โทรสาร 0-2080-7800
เว๊บไซต์ www.maleegroup.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน