ข้อมูลหุ้น MAKRO

บริษัท บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์ 0-2067-8999
โทรสาร 0-2067-9888
เว๊บไซต์ www.siammakro.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน