คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น MAKRO

บริษัท บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์ 0-2067-8999
โทรสาร 0-2067-9888
เว๊บไซต์ www.siammakro.co.th
ราคาหุ้น 39.25
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 9,809,851,767
No. ShareHolder (MAKRO) วันที่ 23/11/21 วันที่ 15/09/21 วันที่ 15/03/21 วันที่ 25/08/20 วันที่ 15/06/20 วันที่ 04/03/20 วันที่ 23/08/19 วันที่ 06/03/19 วันที่ 23/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)3,831,728,10039.06% (+0.99)1,827,598,70038.07% 1,827,598,70038.07% 1,827,598,70038.07% 1,827,598,70038.07% 1,827,598,70038.07% 1,827,598,70038.07% 1,827,598,70038.07% 1,827,598,70038.07%
2บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด2,640,302,80026.91% (-28.10)2,640,302,80055.01% 2,640,302,80055.01% 2,640,302,80055.01% 2,640,302,80055.01% 2,640,302,80055.01% 2,640,302,80055.01% 2,640,302,80055.01% 2,640,302,80055.01%
3บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด2,004,129,40020.43% (+20.43)0 0 0 0 0 0 0 0
4บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด1,002,064,70010.21% (+10.21)0 0 0 0 0 0 0 0
5กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว24,271,0000.25% (-0.37)29,576,4000.62% (-0.18)38,441,7000.80% (-0.07)41,981,9000.87% (+0.01)41,057,6000.86% 41,057,6000.86% 41,057,6000.86% 41,057,6000.86% (+0.02)40,296,0000.84%
6นาย ปริญญา เธียรวร23,000,0000.23% (-0.38)29,300,0000.61% (-0.10)34,300,0000.71% (+0.11)29,000,0000.60% (-0.06)31,500,5000.66% (+0.01)31,000,0000.65% (+0.08)27,150,0000.57% (+0.04)25,600,0000.53% (+0.53)0
7บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด21,539,0560.22% (-0.13)16,913,1160.35% (-0.04)18,879,3970.39% (+0.39)0 0 0 0 0 0
8SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED10,409,9900.11% (-0.04)7,035,0900.15% 7,107,9580.15% (+0.15)0 0 0 0 0 0
9กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2510,103,8000.10% (-0.22)15,359,5000.32% (-0.04)17,106,1000.36% (+0.36)0 0 0 0 0 0
10กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ9,643,6000.10% (-0.13)11,014,1000.23% (-0.01)11,310,3000.24% (+0.24)0 0 0 0 0 0
11กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ0 (-0.14)6,677,2000.14% (-0.03)8,302,9000.17% (+0.17)0 0 0 0 0 0
12กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล0 (-0.12)5,960,8000.12% (-0.01)6,287,3000.13% (+0.13)0 0 0 0 0 0
13กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล0 0 0 (-0.55)26,246,7000.55% (-0.04)28,261,9000.59% (-0.02)29,331,2000.61% (+0.01)28,956,8000.60% (-0.04)30,768,2000.64% (+0.12)25,195,3000.52%
สยามแม็คโคร ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัดMAKRO -บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)SET102,971,809,200
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง