คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น MAJOR

บริษัท บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์
ที่อยู่ 1839,1839/1,1839/6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2511-5427-36
โทรสาร 0-2511-5220
เว๊บไซต์ http://www.majorcineplex.com
ราคาหุ้น 15.10
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 894,801,148
No. ShareHolder (MAJOR) วันที่ 15/04/20 วันที่ 24/04/19 วันที่ 26/08/19 วันที่ 30/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย วิชา พูลวรลักษณ์265,040,10029.62% 265,040,10029.62% 265,040,10029.62% 265,040,10029.62%
2NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC66,595,1007.44% (+1.09)56,774,5006.35% (+0.72)50,335,1025.63% (+0.34)47,329,4005.29%
3GIC PRIVATE LIMITED51,593,6005.77% (+0.90)43,570,3434.87% (-0.09)44,379,4004.96% (+0.94)36,008,5324.02%
4SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED47,807,2805.34% (-0.88)55,614,3906.22% (+0.29)53,030,9805.93% (+0.45)49,032,8275.48%
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด44,521,5264.98% (-3.43)75,248,2808.41% (-0.59)80,496,4929.00% (+4.09)43,917,2754.91%
6STATE STREET EUROPE LIMITED42,775,8504.78% (+1.39)30,372,7763.39% (-0.80)37,484,6064.19% (+1.58)23,351,2452.61%
7MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC33,308,0003.72% (+0.75)26,542,1002.97% (-1.29)38,148,6004.26% (+1.46)25,037,8002.80%
8นาย วิศรุต พูลวรลักษณ์20,413,2002.28% (+0.22)18,408,4002.06% (+0.25)16,230,6001.81% (-0.26)18,532,7002.07%
9นาง ภารดี พูลวรลักษณ์18,345,5362.05% 18,345,5362.05% 18,345,5362.05% 18,345,5362.05%
10สำนักงานประกันสังคม12,801,7001.43% (-0.68)18,880,7002.11% 18,880,7002.11% (+0.05)18,430,7002.06%
11THE BANK OF NEW YORK MELLON7,745,2400.87% (+0.01)7,649,4000.86% (-0.22)9,619,2001.08% (-0.11)10,674,4001.19%
12BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.12,200,0001.36% (+0.48)7,900,0000.88% (-0.30)10,600,0001.18% (+0.30)7,900,0000.88%
13นาย วิชญะ พูลวรลักษณ์11,712,2001.31% (+0.19)10,000,0001.12% (-0.09)10,800,0001.21% (+0.09)10,000,0001.12%
14STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY11,695,2001.31% (+0.02)11,544,0291.29% (+1.29)0 (-2.60)23,294,1002.60%
15บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,163,7001.25% (+0.49)6,816,4000.76% 6,816,4000.76% (+0.08)6,071,4000.68%
16นาย วุฒิลักษณ์ พูลวรลักษณ์10,088,8881.13% (+0.14)8,888,8880.99% 8,888,8880.99% (+0.09)8,008,0080.90%
17DBS BANK LTD8,201,5000.92% (-0.09)9,000,0001.01% 9,000,0001.01% 9,000,0001.01%
18กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)8,345,0500.93% (+0.93)0 0 0
19กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)8,345,0500.93% (+0.93)0 0 0
20N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 17,913,4950.88% (-0.84)15,418,6001.72% (+0.65)9,568,0001.07% (+1.07)0
21SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC7,616,2900.85% (-0.16)9,041,0901.01% (-0.09)9,874,6901.10% (+0.24)7,726,6900.86%
22ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (3) โดย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)7,200,0000.80% (+0.80)0 0 0
23EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT5,974,3000.67% (+0.05)5,582,4000.62% (-0.05)5,974,3000.67% (+0.05)5,507,6000.62%
24ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)5,468,5000.61% (+0.61)0 0 0
25NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC5,320,7860.59% 5,242,7460.59% (-0.58)10,484,1891.17% (+1.17)0
26BBHISL NOMINEES LIMITED0 (-2.12)18,967,1002.12% (+1.22)8,024,9000.90% (+0.90)0
27THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED0 (-0.87)7,824,4000.87% 7,824,4000.87% (-0.04)8,103,7130.91%
28กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล0 (-0.64)5,701,8000.64% (+0.64)0 (-0.81)7,234,4000.81%
29UBS AG SINGAPORE BRANCH0 (-0.63)5,594,8000.63% (+0.63)0 (-0.63)5,594,8000.63%
30PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED0 0 (-1.10)9,819,7001.10% (+1.10)0
31BNY MELLON NOMINEES LIMITED0 0 (-0.54)4,786,6240.54% (+0.54)0
32INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT0 0 (-0.51)4,560,9760.51% (+0.51)0
33N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 110 0 0 (-2.26)20,226,5002.26%
34HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 0 (-2.12)18,967,1002.12%
35กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล0 0 0 (-0.82)7,335,2000.82%
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)SF -บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET2,706,127,192
2บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)MPIC -บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)SET1,670,961,367
3บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)MJLF -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาฯ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตส์SET811,305,000
Total5,188,393,559
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง