คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น MAJOR

บริษัท บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์
ที่อยู่ 1839,1839/1,1839/6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2511-5427-36
โทรสาร 0-2511-5220
เว๊บไซต์ http://www.majorcineplex.com
ราคาหุ้น 13.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 894,801,148
No. ShareHolder (MAJOR) วันที่ 26/08/19 วันที่ 24/04/19 วันที่ 30/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย วิชา พูลวรลักษณ์265,040,10029.62% 265,040,10029.62% 265,040,10029.62%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด80,496,4929.00% (+0.59)75,248,2808.41% (+3.50)43,917,2754.91%
3SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED53,030,9805.93% (-0.29)55,614,3906.22% (+0.74)49,032,8275.48%
4NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC50,335,1025.63% (-0.72)56,774,5006.35% (+1.06)47,329,4005.29%
5GIC PRIVATE LIMITED44,379,4004.96% (+0.09)43,570,3434.87% (+0.85)36,008,5324.02%
6MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC38,148,6004.26% (+1.29)26,542,1002.97% (+0.17)25,037,8002.80%
7STATE STREET EUROPE LIMITED37,484,6064.19% (+0.80)30,372,7763.39% (+0.78)23,351,2452.61%
8สำนักงานประกันสังคม18,880,7002.11% 18,880,7002.11% (+0.05)18,430,7002.06%
9นาง ภารดี พูลวรลักษณ์18,345,5362.05% 18,345,5362.05% 18,345,5362.05%
10นาย วิศรุต พูลวรลักษณ์16,230,6001.81% (-0.25)18,408,4002.06% (-0.01)18,532,7002.07%
11นาย วิชญะ พูลวรลักษณ์10,800,0001.21% (+0.09)10,000,0001.12% 10,000,0001.12%
12BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.10,600,0001.18% (+0.30)7,900,0000.88% 7,900,0000.88%
13NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC10,484,1891.17% (+0.58)5,242,7460.59% (+0.59)0
14SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC9,874,6901.10% (+0.09)9,041,0901.01% (+0.15)7,726,6900.86%
15PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED9,819,7001.10% (+1.10)0 0
16THE BANK OF NEW YORK MELLON9,619,2001.08% (+0.22)7,649,4000.86% (-0.33)10,674,4001.19%
17N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 19,568,0001.07% (-0.65)15,418,6001.72% (+1.72)0
18DBS BANK LTD9,000,0001.01% 9,000,0001.01% 9,000,0001.01%
19นาย วุฒิลักษณ์ พูลวรลักษณ์8,888,8880.99% 8,888,8880.99% (+0.09)8,008,0080.90%
20BBHISL NOMINEES LIMITED8,024,9000.90% (-1.22)18,967,1002.12% (+2.12)0
21THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED7,824,4000.87% 7,824,4000.87% (-0.04)8,103,7130.91%
22บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)6,816,4000.76% 6,816,4000.76% (+0.08)6,071,4000.68%
23EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT5,974,3000.67% (+0.05)5,582,4000.62% 5,507,6000.62%
24BNY MELLON NOMINEES LIMITED4,786,6240.54% (+0.54)0 0
25INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT4,560,9760.51% (+0.51)0 0
26STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY0 (-1.29)11,544,0291.29% (-1.31)23,294,1002.60%
27กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล0 (-0.64)5,701,8000.64% (-0.17)7,234,4000.81%
28UBS AG SINGAPORE BRANCH0 (-0.63)5,594,8000.63% 5,594,8000.63%
29N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 110 0 (-2.26)20,226,5002.26%
30HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 (-2.12)18,967,1002.12%
31กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล0 0 (-0.82)7,335,2000.82%
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)SF -บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET1,696,121,687
2บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)MPIC -บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)SET1,598,833,538
3บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)MJLF -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาฯ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตส์SET805,860,000
Total4,100,815,226
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง