ข้อมูลหุ้น M-CHAI

บริษัท บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การแพทย์
ที่อยู่ 927/43 ค ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0-3442-4990-4
โทรสาร 0-3481-0782
เว๊บไซต์ http://www.mahachaihospital.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน