ข้อมูลหุ้น M

บริษัท บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ เลขที่ 1200 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2836-1000
โทรสาร 0-2836-1099
เว๊บไซต์ www.mkrestaurant.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน