คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น LUXF

บริษัท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ ชั้น 18 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ เเกรนด์ รามา ไนน์ (ทาวเวอร์ เอ) ถนนพระราม 9 เเขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2636-1800
โทรสาร 0-2636-1820
เว๊บไซต์ www.tmbam.com
ราคาหุ้น 5.75
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 196,535,365
No. ShareHolder (LUXF) วันที่ 16/10/20 วันที่ 13/03/20 วันที่ 13/09/19 วันที่ 14/03/19 วันที่ 14/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท โรงแรม ป่าเกาะ จำกัด34,177,50017.39% 34,177,50017.39% 34,177,50017.39% 34,177,50017.39% 34,177,50017.39%
2คุณ เดชพงศ์ กาญจนลักษณ์23,428,00011.92% 23,428,00011.92% 23,428,00011.92% (+11.92)0 0
3คุณ ธนะ จิตมากุศล15,000,0007.63% 15,000,0007.63% 15,000,0007.63% (+7.63)0 0
4คุณ สุวงษ์ ดำรงธนสมบัติ15,000,0007.63% 15,000,0007.63% 15,000,0007.63% (+7.63)0 0
5บริษัท เฮลิ ภูเก็ต จำกัด8,121,7004.13% (+0.02)8,071,7004.11% 8,071,7004.11% 8,071,7004.11% (+0.85)6,403,3003.26%
6คุณ สนิทพงศ์ ภัทรศุกล5,000,0002.54% 5,000,0002.54% 5,000,0002.54% (+2.54)0 0
7KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.4,525,0002.30% (+2.30)0 0 0 0
8คุณ สุดา อัศวโภคิน4,100,0002.09% 4,100,0002.09% 4,100,0002.09% 4,100,0002.09% (+2.09)0
9คุณ นิพนธ์ บุณยประภัศร2,100,0001.07% 2,100,0001.07% 2,100,0001.07% (+1.07)0 0
10คุณหญิง ศรีศิริ กฤษณจันทร์2,000,0001.02% 2,000,0001.02% 2,000,0001.02% 2,000,0001.02% 2,000,0001.02%
11คุณ ปราณี เผอิญโชค2,000,0001.02% 2,000,0001.02% 2,000,0001.02% (+1.02)0 0
12คุณ ฌอง-มิเชล เจิมมิ่ง2,000,0001.02% 2,000,0001.02% 2,000,0001.02% 2,000,0001.02% 2,000,0001.02%
13บริษัท ทีทีเอช.แอนด์ซันส์ จำกัด1,549,5000.79% 1,549,5000.79% 1,549,5000.79% (-0.23)2,000,0001.02% 2,000,0001.02%
14คุณ สันติ วิริยะรังสฤษฏ์1,500,0000.76% 1,500,0000.76% 1,500,0000.76% 1,500,0000.76% 1,500,0000.76%
15CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD.1,400,0000.71% 1,400,0000.71% (+0.71)0 0 0
16คุณ อนุสรณ์ อาศิรเลิศสิริ1,394,6000.71% (-0.17)1,722,5000.88% 1,722,5000.88% (+0.88)0 0
17คุณ บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ1,200,0000.61% 1,200,0000.61% 1,200,0000.61% 1,200,0000.61% 1,200,0000.61%
18DBS BANK LTD1,179,0000.60% 1,179,0000.60% 1,179,0000.60% (+0.60)0 0
19HIROSHI TAYAMA1,176,8000.60% (+0.03)1,126,2000.57% (+0.01)1,106,0000.56% (+0.56)0 0
20คุณ เผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์1,090,0000.55% 1,100,0000.55% (-0.01)1,100,0000.56% 1,100,0000.56% (+0.56)0
21คุณ สุวนันท์ คงยิ่ง1,000,0000.51% 1,000,0000.51% 1,000,0000.51% 1,000,0000.51% 1,000,0000.51%
22คุณ นพรัตน์ กุลหิรัญ1,000,0000.51% 1,000,0000.51% 1,000,0000.51% (+0.51)0 0
23คุณ สมนึก สาธิตอเนกชัย1,000,0000.51% 1,000,0000.51% 1,000,0000.51% 1,000,0000.51% 1,000,0000.51%
24คุณ ทวน ผาติหัตถกร1,000,0000.51% 1,000,0000.51% (+0.51)0 0 0
25บริษัท ซิสคัส จำกัด0 (-2.27)4,464,8002.27% 4,464,8002.27% 4,464,8002.27% (+0.86)2,773,6001.41%
26บริษัท เฟรย์ แคปิตอล กรุ๊ป จำกัด0 0 (-0.92)1,815,2000.92% (-0.40)2,595,9001.32% 2,595,9001.32%
27MR. MARC ANDRE HERMATSCHWEILER0 0 (-0.61)1,200,0000.61% 1,200,0000.61% (-0.13)1,450,0000.74%
28นาย เดชพงศ์ กาญจนลักษณ์0 0 0 (-11.92)23,428,00011.92% 23,428,00011.92%
29นาย ธนะ จิตมากุศล0 0 0 (-7.63)15,000,0007.63% 15,000,0007.63%
30น.ส. สุวงษ์ ดำรงธนสมบัติ0 0 0 (-7.63)15,000,0007.63% 15,000,0007.63%
31นาย สนิทพงศ์ ภัทรศุกล0 0 0 (-2.54)5,000,0002.54% 5,000,0002.54%
32นาย นิพนธ์ บุณยประภัศร0 0 0 (-1.07)2,100,0001.07% 2,100,0001.07%
33นาง ปราณี เผอิญโชค0 0 0 (-1.02)2,000,0001.02% 2,000,0001.02%
34นาย อนุสรณ์ อาศิรเลิศสิริ0 0 0 (-0.88)1,722,5000.88% 1,722,5000.88%
35STATE STREET EUROPE LIMITED0 0 0 (-0.60)1,179,0000.60% 1,179,0000.60%
36นาง นพรัตน์ กุลหิรัญ0 0 0 (-0.51)1,000,0000.51% 1,000,0000.51%
37นาย ทวน ผาติหัตถกร0 0 0 (-0.51)1,000,0000.51% (-0.12)1,232,0000.63%
38น.ส. สุดา อัศวโภคิน0 0 0 0 (-2.09)4,100,0002.09%
39นาย เผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์0 0 0 0 (-1.02)2,010,0001.02%
40บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด0 0 0 0 (-0.76)1,500,0000.76%
41นาย จุมพล ธรรมธนสกุล0 0 0 0 (-0.58)1,140,0000.58%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง