ข้อมูลหุ้น LST

บริษัท บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2361-8959-87
โทรสาร 0-2361-8988-9
เว๊บไซต์ www.lamsoon.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน