คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น LPN

บริษัท บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 36, 1168/109 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2285-5011-6, 0-2800-9009
โทรสาร 0-2679-8699, 0-2285-5017
เว๊บไซต์ http://www.lpn.co.th
ราคาหุ้น 6.40
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,476,053,707
No. ShareHolder (LPN) วันที่ 28/02/19 วันที่ 23/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด98,747,9936.69% (-0.99)113,284,9577.68%
2สำนักงานประกันสังคม72,280,3004.90% (+0.26)68,456,6004.64%
3กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท31,825,4002.16% (+2.16)0
4นาย สุเมธ เตชะไกรศรี31,221,8852.12% (+0.39)25,504,4321.73%
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED30,264,4002.05% (-0.13)32,209,8152.18%
6นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย29,000,0001.97% (+0.14)27,000,0001.83%
7MR. KENNETH RUDY KAMON25,815,2001.75% (+0.56)17,570,2001.19%
8นาง ยุพา เตชะไกรศรี23,769,4991.61% (-0.15)26,040,4991.76%
9กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว21,491,9001.46% (-0.51)29,025,4001.97%
10กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว21,410,2001.45% (+1.45)0
11กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ20,237,2001.37% (+1.37)0
12นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์19,824,4001.34% 19,824,4001.34%
13บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)18,930,7001.28% (+1.28)0
14นาย คัมภีร์ จองธุระกิจ18,000,0001.22% (-0.04)18,606,5701.26%
15CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-LEMBAGA TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC17,293,3001.17% 17,293,3001.17%
16กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ13,987,4000.95% (+0.95)0
17น.ส. อุรภา สุทธิพงษ์ชัย13,000,0000.88% (+0.23)9,552,6000.65%
18STATE STREET EUROPE LIMITED12,238,0020.83% (-1.47)33,998,0162.30%
19BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH12,068,3000.82% (+0.15)9,881,4000.67%
20มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ12,000,0000.81% 12,000,0000.81%
21กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ11,888,3000.81% (+0.81)0
22นาย พิชัย รุ่งนพคุณศรี10,000,0000.68% (+0.68)0
23นาย ศิริชัย เจริญศักดิ์วัฒนา10,000,0000.68% 10,000,0000.68%
24นาย ทิวา จิรพัฒนกุล9,940,2000.67% (+0.67)0
25EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT9,378,7960.64% (+0.11)7,834,0960.53%
26บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)9,300,0000.63% (+0.63)0
27BBHISL NOMINEES LIMITED8,718,8000.59% (+0.59)0
28กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว8,024,1000.54% (+0.54)0
29EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD7,853,9010.53% (-0.03)8,216,8010.56%
30กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท0 (-1.88)27,815,8001.88%
31กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ0 (-1.37)20,237,2001.37%
32กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว0 (-1.28)18,959,4001.28%
33กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 (-1.06)15,658,1001.06%
34นาย สาธิต วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ0 (-1.00)14,777,2001.00%
35กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล0 (-0.90)13,229,2000.90%
36กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ0 (-0.81)12,018,3000.81%
37กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ0 (-0.69)10,238,1000.69%
38บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อ My Double Plus (ตราสารทุน)0 (-0.61)9,004,0000.61%
39กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 (-0.55)8,149,6000.55%
40HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIA MONETARY AGENCY SECURITIES ACCOUNT B0 (-0.54)7,917,3000.54%
41HSBC BANK PLC-SCHRODER ASIAPACIFIC FUND PLC0 (-0.52)7,602,3000.52%
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)LPN -บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET123,049,550

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง