คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น LPN

บริษัท บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 36, 1168/109 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2285-5011-6, 0-2800-9009
โทรสาร 0-2679-8699, 0-2285-5017
เว๊บไซต์ http://www.lpn.co.th
ราคาหุ้น 5.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,477,086,475
No. ShareHolder (LPN) วันที่ 25/02/21 วันที่ 05/06/20 วันที่ 27/02/20 วันที่ 21/08/19 วันที่ 28/02/19 วันที่ 23/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1สำนักงานประกันสังคม66,616,6004.51% (-0.14)68,616,6004.65% 68,616,6004.65% (-0.25)72,280,3004.90% 72,280,3004.90% (+0.26)68,456,6004.64%
2นาย ธีรพล นพรัมภา48,733,4003.30% (+0.93)35,000,0002.37% (+2.37)0 0 0 0
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด44,314,5523.00% (-0.19)47,119,3233.19% (-1.84)74,240,0205.03% (-2.22)107,025,3547.25% (+0.56)98,747,9936.69% (-0.99)113,284,9577.68%
4นาย สุเมธ เตชะไกรศรี38,746,5322.63% 38,746,5322.63% 38,746,5322.63% (+0.01)38,651,5322.62% (+0.50)31,221,8852.12% (+0.39)25,504,4321.73%
5น.ส. มาลินี บุญรักษ์26,000,0001.76% (+0.01)25,837,5001.75% (+1.75)0 0 0 0
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED24,851,6201.68% (-0.32)29,462,4002.00% (-0.11)31,162,4002.11% (-0.03)31,648,4002.14% (+0.09)30,264,4002.05% (-0.13)32,209,8152.18%
7นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย23,550,0001.60% 23,550,0001.60% 23,550,0001.60% 23,550,0001.60% (-0.37)29,000,0001.97% (+0.14)27,000,0001.83%
8บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)21,500,0001.46% 21,500,0001.46% 21,500,0001.46% 21,500,0001.46% (+0.18)18,930,7001.28% (+1.28)0
9นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์19,824,4001.34% 19,824,4001.34% 19,824,4001.34% 19,824,4001.34% 19,824,4001.34% 19,824,4001.34%
10นาย คัมภีร์ จองธุระกิจ18,000,0001.22% 18,000,0001.22% 18,000,0001.22% 18,000,0001.22% 18,000,0001.22% (-0.04)18,606,5701.26%
11บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)0 (-1.36)20,000,0001.36% (+1.36)0 0 0 0
12CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-LEMBAGA TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC0 (-1.11)16,400,0001.11% 16,400,0001.11% (-0.06)17,293,3001.17% 17,293,3001.17% 17,293,3001.17%
13กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้0 (-1.03)15,142,5001.03% (-0.20)18,138,4001.23% (+0.45)11,476,5000.78% (+0.78)0 0
14นาง ยุพา เตชะไกรศรี0 (-0.99)14,669,4990.99% (-0.62)23,769,4991.61% 23,769,4991.61% 23,769,4991.61% (-0.15)26,040,4991.76%
15นาย ชำนาญ ปัญจทรัพย์0 (-0.88)13,000,0000.88% (+0.27)9,000,0000.61% (+0.61)0 0 0
16บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด0 (-0.85)12,500,0000.85% (-0.43)18,900,0001.28% (+0.20)15,900,0001.08% (+1.08)0 0
17มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ0 (-0.81)12,000,0000.81% 12,000,0000.81% 12,000,0000.81% 12,000,0000.81% 12,000,0000.81%
18N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 10 (-0.79)11,687,7000.79% (-0.01)11,787,7000.80% (-0.07)12,769,7000.87% (+0.87)0 0
19EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD0 (-0.79)11,686,3020.79% (+0.02)11,303,8020.77% (+0.04)10,707,9020.73% (+0.20)7,853,9010.53% (-0.03)8,216,8010.56%
20นาย วิบูลย์ อาภรณ์วิรัตน์0 (-0.79)11,656,0000.79% (+0.79)0 0 0 0
21นาย ทิวา จิรพัฒนกุล0 (-0.78)11,550,0000.78% 11,450,0000.78% (+0.04)10,950,0000.74% (+0.07)9,940,2000.67% (+0.67)0
22MR. KENNETH RUDY KAMON0 (-0.74)10,915,2000.74% (-1.01)25,815,2001.75% 25,815,2001.75% 25,815,2001.75% (+0.56)17,570,2001.19%
23นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์0 (-0.68)10,054,6000.68% 10,054,6000.68% (+0.68)0 0 0
24นาย ศิริชัย เจริญศักดิ์วัฒนา0 (-0.68)10,000,0000.68% 10,000,0000.68% 10,000,0000.68% 10,000,0000.68% 10,000,0000.68%
25EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT0 (-0.63)9,313,0960.63% (-0.13)11,274,8960.76% (-0.02)11,466,4960.78% (+0.14)9,378,7960.64% (+0.11)7,834,0960.53%
26EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES0 (-0.58)8,527,0020.58% (-0.06)9,498,1020.64% (+0.64)0 0 0
27GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL0 (-0.54)8,000,0000.54% (+0.54)0 0 0 0
28STATE STREET EUROPE LIMITED0 (-0.51)7,523,5010.51% (-0.40)13,458,1520.91% (-0.13)15,376,9021.04% (+0.21)12,238,0020.83% (-1.47)33,998,0162.30%
29นาย นิสิต เพชรน้อย0 (-0.51)7,500,0000.51% 7,500,0000.51% (+0.51)0 0 0
30BANK OF SINGAPORE LIMITED0 0 (-1.93)28,450,0001.93% 28,450,0001.93% (+1.93)0 0
31กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท0 0 (-1.52)22,406,7001.52% (-0.64)31,825,4002.16% 31,825,4002.16% (+2.16)0
32กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ0 0 (-1.32)19,511,9001.32% (-0.05)20,237,2001.37% 20,237,2001.37% (+1.37)0
33กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว0 0 (-1.22)17,990,8001.22% (-0.23)21,410,2001.45% 21,410,2001.45% (+1.45)0
34BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH0 0 (-0.78)11,484,0000.78% (-0.04)12,068,3000.82% 12,068,3000.82% (+0.15)9,881,4000.67%
35กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 (-0.68)10,094,8000.68% (-0.27)13,987,4000.95% 13,987,4000.95% (+0.95)0
36นาย ปิติ กิตติธีรพรชัย0 0 (-0.57)8,459,8000.57% (+0.57)0 0 0
37BBHISL NOMINEES LIMITED0 0 0 (-0.63)9,272,2000.63% (+0.04)8,718,8000.59% (+0.59)0
38บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-0.63)9,292,2000.63% 9,300,0000.63% (+0.63)0
39กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 (-1.46)21,491,9001.46% (-0.51)29,025,4001.97%
40น.ส. อุรภา สุทธิพงษ์ชัย0 0 0 0 (-0.88)13,000,0000.88% (+0.23)9,552,6000.65%
41กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 0 0 (-0.81)11,888,3000.81% (+0.81)0
42นาย พิชัย รุ่งนพคุณศรี0 0 0 0 (-0.68)10,000,0000.68% (+0.68)0
43กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว0 0 0 0 (-0.54)8,024,1000.54% (+0.54)0
44กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท0 0 0 0 0 (-1.88)27,815,8001.88%
45กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ0 0 0 0 0 (-1.37)20,237,2001.37%
46กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว0 0 0 0 0 (-1.28)18,959,4001.28%
47กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 0 (-1.06)15,658,1001.06%
48นาย สาธิต วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ0 0 0 0 0 (-1.00)14,777,2001.00%
49กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล0 0 0 0 0 (-0.90)13,229,2000.90%
50กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 0 0 0 (-0.81)12,018,3000.81%
51กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ0 0 0 0 0 (-0.69)10,238,1000.69%
52บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อ My Double Plus (ตราสารทุน)0 0 0 0 0 (-0.61)9,004,0000.61%
53กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 0 (-0.55)8,149,6000.55%
54HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIA MONETARY AGENCY SECURITIES ACCOUNT B0 0 0 0 0 (-0.54)7,917,3000.54%
55HSBC BANK PLC-SCHRODER ASIAPACIFIC FUND PLC0 0 0 0 0 (-0.52)7,602,3000.52%
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)LPN -บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET107,070,000
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง