ข้อมูลหุ้น LPN

บริษัท บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 36, 1168/109 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2285-5011-6, 0-2800-9009
โทรสาร 0-2679-8699, 0-2285-5017
เว๊บไซต์ http://www.lpn.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน