คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น LPN

บริษัท บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 36, 1168/109 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2285-5011-6, 0-2800-9009
โทรสาร 0-2679-8699, 0-2285-5017
เว๊บไซต์ http://www.lpn.co.th
ราคาหุ้น 4.78
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,475,944,732
No. ShareHolder (LPN) วันที่ 27/02/20 วันที่ 21/08/19 วันที่ 28/02/19 วันที่ 23/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด74,240,0205.03% (-2.22)107,025,3547.25% (+0.56)98,747,9936.69% (-0.99)113,284,9577.68%
2สำนักงานประกันสังคม68,616,6004.65% (-0.25)72,280,3004.90% 72,280,3004.90% (+0.26)68,456,6004.64%
3นาย สุเมธ เตชะไกรศรี38,746,5322.63% (+0.01)38,651,5322.62% (+0.50)31,221,8852.12% (+0.39)25,504,4321.73%
4SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED31,162,4002.11% (-0.03)31,648,4002.14% (+0.09)30,264,4002.05% (-0.13)32,209,8152.18%
5BANK OF SINGAPORE LIMITED28,450,0001.93% 28,450,0001.93% (+1.93)0 0
6MR. KENNETH RUDY KAMON25,815,2001.75% 25,815,2001.75% 25,815,2001.75% (+0.56)17,570,2001.19%
7นาง ยุพา เตชะไกรศรี23,769,4991.61% 23,769,4991.61% 23,769,4991.61% (-0.15)26,040,4991.76%
8นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย23,550,0001.60% 23,550,0001.60% (-0.37)29,000,0001.97% (+0.14)27,000,0001.83%
9กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท22,406,7001.52% (-0.64)31,825,4002.16% 31,825,4002.16% (+2.16)0
10บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)21,500,0001.46% 21,500,0001.46% (+0.18)18,930,7001.28% (+1.28)0
11นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์19,824,4001.34% 19,824,4001.34% 19,824,4001.34% 19,824,4001.34%
12กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ19,511,9001.32% (-0.05)20,237,2001.37% 20,237,2001.37% (+1.37)0
13บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด18,900,0001.28% (+0.20)15,900,0001.08% (+1.08)0 0
14กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้18,138,4001.23% (+0.45)11,476,5000.78% (+0.78)0 0
15นาย คัมภีร์ จองธุระกิจ18,000,0001.22% 18,000,0001.22% 18,000,0001.22% (-0.04)18,606,5701.26%
16กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว17,990,8001.22% (-0.23)21,410,2001.45% 21,410,2001.45% (+1.45)0
17CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-LEMBAGA TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC16,400,0001.11% (-0.06)17,293,3001.17% 17,293,3001.17% 17,293,3001.17%
18STATE STREET EUROPE LIMITED13,458,1520.91% (-0.13)15,376,9021.04% (+0.21)12,238,0020.83% (-1.47)33,998,0162.30%
19มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ12,000,0000.81% 12,000,0000.81% 12,000,0000.81% 12,000,0000.81%
20N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 111,787,7000.80% (-0.07)12,769,7000.87% (+0.87)0 0
21BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH11,484,0000.78% (-0.04)12,068,3000.82% 12,068,3000.82% (+0.15)9,881,4000.67%
22นาย ทิวา จิรพัฒนกุล11,450,0000.78% (+0.04)10,950,0000.74% (+0.07)9,940,2000.67% (+0.67)0
23EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD11,303,8020.77% (+0.04)10,707,9020.73% (+0.20)7,853,9010.53% (-0.03)8,216,8010.56%
24EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT11,274,8960.76% (-0.02)11,466,4960.78% (+0.14)9,378,7960.64% (+0.11)7,834,0960.53%
25กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ10,094,8000.68% (-0.27)13,987,4000.95% 13,987,4000.95% (+0.95)0
26นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์10,054,6000.68% (+0.68)0 0 0
27นาย ศิริชัย เจริญศักดิ์วัฒนา10,000,0000.68% 10,000,0000.68% 10,000,0000.68% 10,000,0000.68%
28EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES9,498,1020.64% (+0.64)0 0 0
29นาย ชำนาญ ปัญจทรัพย์9,000,0000.61% (+0.61)0 0 0
30นาย ปิติ กิตติธีรพรชัย8,459,8000.57% (+0.57)0 0 0
31นาย นิสิต เพชรน้อย7,500,0000.51% (+0.51)0 0 0
32BBHISL NOMINEES LIMITED0 (-0.63)9,272,2000.63% (+0.04)8,718,8000.59% (+0.59)0
33บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-0.63)9,292,2000.63% 9,300,0000.63% (+0.63)0
34กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 (-1.46)21,491,9001.46% (-0.51)29,025,4001.97%
35น.ส. อุรภา สุทธิพงษ์ชัย0 0 (-0.88)13,000,0000.88% (+0.23)9,552,6000.65%
36กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 (-0.81)11,888,3000.81% (+0.81)0
37นาย พิชัย รุ่งนพคุณศรี0 0 (-0.68)10,000,0000.68% (+0.68)0
38กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว0 0 (-0.54)8,024,1000.54% (+0.54)0
39กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท0 0 0 (-1.88)27,815,8001.88%
40กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ0 0 0 (-1.37)20,237,2001.37%
41กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว0 0 0 (-1.28)18,959,4001.28%
42กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 (-1.06)15,658,1001.06%
43นาย สาธิต วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ0 0 0 (-1.00)14,777,2001.00%
44กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล0 0 0 (-0.90)13,229,2000.90%
45กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 0 (-0.81)12,018,3000.81%
46กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ0 0 0 (-0.69)10,238,1000.69%
47บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อ My Double Plus (ตราสารทุน)0 0 0 (-0.61)9,004,0000.61%
48กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 (-0.55)8,149,6000.55%
49HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIA MONETARY AGENCY SECURITIES ACCOUNT B0 0 0 (-0.54)7,917,3000.54%
50HSBC BANK PLC-SCHRODER ASIAPACIFIC FUND PLC0 0 0 (-0.52)7,602,3000.52%
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)LPN -บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET102,770,000
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง