ข้อมูลหุ้น LPH

บริษัท บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การแพทย์
ที่อยู่ 2699 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2530-2244, 0-2530-2388, 0-2530-2556-69
โทรสาร 0-2539-8490
เว๊บไซต์ http://www.ladpraohospital.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน