คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น LPF

บริษัท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2686-6100
โทรสาร 0-2670-0430
เว๊บไซต์ -
ราคาหุ้น 13.90
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,337,285,000
No. ShareHolder (LPF) วันที่ 01/02/22 วันที่ 01/11/21 วันที่ 29/07/21 วันที่ 30/04/21 วันที่ 29/01/21
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด584,321,25025.00% 584,321,25025.00% 584,321,25025.00% 584,321,25025.00% 584,321,25025.00%
2กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ190,456,6398.15% (+8.15)0 0 0 0
3สำนักงานประกันสังคม150,155,3106.42% (+0.21)145,243,7106.21% (+0.19)140,801,0106.02% (+0.39)131,515,7105.63% (+0.88)110,938,6104.75%
4บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)134,577,5005.76% (+0.01)134,455,0005.75% (+0.01)134,127,2005.74% 134,127,2005.74% 134,127,2005.74%
5กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล97,172,6004.16% 97,172,6004.16% 97,172,6004.16% 97,172,6004.16% 97,172,6004.16%
6กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible FLEXIBLE FUND58,729,6002.51% (-0.03)59,399,6002.54% (-0.01)59,499,6002.55% (-0.04)60,519,6002.59% (+2.59)0
7PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND53,634,7842.29% (-0.16)57,151,7842.45% (+0.37)48,595,9842.08% (+0.14)45,259,7841.94% (+0.02)44,915,4841.92%
8THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED50,000,0002.14% 50,000,0002.14% 50,000,0002.14% 50,000,0002.14% 50,000,0002.14%
9กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล44,601,7001.91% (+0.24)38,958,0001.67% (-0.08)40,804,9001.75% (-0.08)42,775,0001.83% (+0.10)40,543,4001.73%
10มหาวิทยาลัยมหิดล33,951,7831.45% 33,951,7831.45% 33,951,7831.45% 33,951,7831.45% (+0.05)32,801,7831.40%
11กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ0 (-8.15)190,456,6398.15% 190,456,6398.15% 190,456,6398.15% 190,456,6398.15%
12กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible0 0 0 0 (-2.42)56,599,6002.42%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

การใช้เว็บไซต์ truehitz.com ต่อไปแสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ตามที่อธิบายไว้ใน นโยบายคุ้กกี้ และคุณสามารถจัดการคุกกี้ได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า