คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น LOXLEY

บริษัท บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ 102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2348-8000
โทรสาร 0-2348-8001
เว๊บไซต์ www.loxley.co.th
ราคาหุ้น 1.92
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,265,056,661
No. ShareHolder (LOXLEY) วันที่ 15/03/19 วันที่ 14/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เอกภาวี จำกัด584,158,11325.79% 584,158,11325.79%
2นาย เกียรติชัย ลิมปิโชติพงษ์113,584,7555.01% (+0.25)107,789,7554.76%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด108,560,2674.79% (+0.02)107,934,7804.77%
4นาย ประวิทย์ จันทราประภาวัฒน์39,985,8001.77% (-0.07)41,700,1001.84%
5นาย ไพโรจน์ ล่ำซำ37,368,4811.65% 37,368,4811.65%
6นาย ณัฐพล จุฬางกูร28,109,4001.24% 28,109,4001.24%
7นาย ธงชัย ล่ำซำ26,732,0441.18% 26,732,0441.18%
8ม.ล. ประสบชัย เกษมสันต์21,420,0000.95% 21,420,0000.95%
9นาย บรรยงค์ ล่ำซำ และ นาง นาถฤดี วีระเมธีกุล20,200,0000.89% 20,200,0000.89%
10นาง เบญจวรรณ กัมปนาทแสนยากร17,178,0200.76% 17,178,0200.76%
11นาย ไชยพร อาชากุล13,400,0000.59% 13,400,0000.59%
12นาย เชวง อพาธา13,358,9000.59% (+0.07)11,800,0000.52%
13นาง ดวงฤทัย พุ่มชูศรี12,600,0000.56% 12,793,2000.56%
14นาย ชัยพิทักษ์ วรภัทรศิลาวงษ์12,400,0000.55% (+0.55)0
15EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT12,373,4350.55% (+0.55)0
16นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์11,531,7000.51% 11,531,7000.51%
17BNY MELLON NOMINEES LIMITED0 (-0.63)14,278,5970.63%
ล็อกซเล่ย์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)MTI -บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET286,215,362
2บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)QTC -บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)mai83,736,934
Total369,952,295

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง