ข้อมูลหุ้น LOXLEY

บริษัท บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ 102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2348-8000
โทรสาร 0-2348-8001
เว๊บไซต์ www.loxley.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน