คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น LIT

บริษัท บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2163-4260
โทรสาร 0-2163-4291-4
เว๊บไซต์ www.leaseit.co.th
ราคาหุ้น 3.66
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 221,454,193
No. ShareHolder (LIT) วันที่ 10/03/21 วันที่ 07/07/20 วันที่ 12/03/20 วันที่ 06/03/19 วันที่ 26/02/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)79,280,60135.80% 79,280,60135.80% 79,280,60135.80% (-0.12)79,280,60135.92% (-0.10)79,280,60136.02%
2นาย สมชาย ปัดภัย9,220,0004.16% (+1.38)6,149,7002.78% (+0.70)4,606,1002.08% (+2.08)0 0
3นาย ไพโรจน์ สิทธิมนต์อำนวย5,708,0002.58% 5,708,0002.58% (+0.16)5,348,0002.42% (+0.54)4,147,1001.88% (+0.27)3,550,0001.61%
4นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ4,102,6601.85% 4,102,6601.85% 4,102,6601.85% (-0.01)4,102,6601.86% 4,102,6601.86%
5นาย สมพล เอกธีรจิตต์4,003,8081.81% (+0.10)3,793,1801.71% (+0.03)3,712,3191.68% (+0.11)3,459,8331.57% (+0.04)3,356,3621.53%
6นาย สหัสชัย รักมนุษย์3,320,0001.50% (+0.03)3,255,0001.47% (+0.14)2,950,0001.33% (+0.61)1,583,0000.72% (+0.18)1,190,0000.54%
7นาง สุณี เอกธีรจิตต์2,772,4301.25% 2,772,4301.25% 2,772,4301.25% (+0.13)2,472,4301.12% 2,472,4301.12%
8นาย สุทัศน์ ขันเจริญสุข2,035,0000.92% 2,035,0000.92% 2,035,0000.92% 2,035,0000.92% 2,035,0000.92%
9นาย กีรวิทย์ สมใจเพ็ง2,000,0000.90% (+0.13)1,700,0000.77% (+0.05)1,600,0000.72% (+0.18)1,200,0000.54% (+0.54)0
10น.ส. ฐิติกุล แซ่เกียง1,970,0000.89% (+0.89)0 0 0 0
11นาย ประยุทธ เอื้อวัฒนา0 (-1.81)4,000,0001.81% (-0.96)6,134,3002.77% (+2.77)0 0
12นาย บุญลาภ วัชราวนิชกุล0 (-0.85)1,889,0000.85% (+0.25)1,323,0000.60% (+0.60)0 0
13นาย บุญเสริม วันทนาศุภมาต0 (-0.83)1,847,0100.83% (-0.02)1,878,1100.85% (+0.85)0 0
14นาย โสภณ อิงค์ธเนศ0 (-0.75)1,650,0000.75% 1,650,0000.75% 1,650,0000.75% 1,650,0000.75%
15บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0 (-0.65)1,442,9420.65% (-0.39)2,294,0031.04% (-0.60)3,619,4611.64% (+1.08)1,243,2410.56%
16นาย ธนเสฏฐ์ สุวรรณวรดิษฐ์0 (-0.60)1,334,5400.60% 1,334,5400.60% 1,334,5400.60% (-0.01)1,334,5400.61%
17นาย วัฒนา พรกุลวัฒน์0 (-0.60)1,321,1700.60% 1,321,1700.60% 1,321,1700.60% 1,321,1700.60%
18นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล0 (-0.54)1,200,0000.54% 1,200,0000.54% 1,200,0000.54% (-0.01)1,200,0000.55%
19นาย สมศักดิ์ ศรีสุทัศน์กุล0 (-0.52)1,158,9000.52% (+0.52)0 0 0
20นาย ธีระศักดิ์ จรูญศักดิ์0 0 (-0.51)1,130,0000.51% (+0.51)0 0
21นาย ชัชวาล เตชะมีเกียรติชัย0 0 0 (-1.50)3,309,8001.50% (-0.67)4,783,6002.17%
22CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-THAI FOCUSED EQUITY FUND LTD0 0 0 (-1.35)2,973,0001.35% (-1.36)5,973,0002.71%
23นาย เกียรติกมล บูรณวรคุณ0 0 0 (-0.97)2,141,7000.97% 2,141,7000.97%
24น.ส. พรพรรณ จิตพิมลมาศ0 0 0 (-0.58)1,275,0000.58% (+0.02)1,235,0000.56%
25บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-0.53)1,180,0000.53% (+0.53)0
26นาย มนตรี คงวิสุทธิวงศ์0 0 0 (-0.52)1,150,0000.52% 1,150,0000.52%
27นาย วรินทร์ ศรีกุเรชา0 0 0 0 (-0.99)2,179,5700.99%
28นาย ณัฐพล ทรงสายชลชัย0 0 0 0 (-0.74)1,630,0000.74%
29กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส0 0 0 0 (-0.65)1,430,2000.65%
30น.ส. อิศยา บุญอดุลยรัตน0 0 0 0 (-0.60)1,320,0000.60%
31นาง ภาณี ศรีสุวัฒน์0 0 0 0 (-0.59)1,294,5000.59%
32นาย อภิรเมธ อุตรวณิช0 0 0 0 (-0.52)1,150,0000.52%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง