คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น LHSC

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2286-3484
โทรสาร 0-2286-3585
เว๊บไซต์ www.lhfund.co.th
ราคาหุ้น 10.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 488,052,916
No. ShareHolder (LHSC) วันที่ 07/04/22 วันที่ 08/07/21 วันที่ 05/05/21 วันที่ 09/04/21 วันที่ 09/03/21 วันที่ 22/12/20 วันที่ 20/10/20 วันที่ 23/04/20 วันที่ 14/04/20 วันที่ 16/12/19 วันที่ 05/08/19 วันที่ 11/04/19 วันที่ 12/12/18 วันที่ 18/10/18 วันที่ 07/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1สำนักงานประกันสังคม45,193,7009.26% (+0.15)44,452,9009.11% 44,452,9009.11% 44,452,9009.11% 44,452,9009.11% 44,452,9009.11% (-0.03)44,626,1009.14% (-0.10)45,121,4009.24% 45,121,4009.24% (-0.37)46,886,8009.61% (-1.03)51,914,80010.64% 51,914,80010.64% (+0.31)50,416,80010.33% 50,416,80010.33% (+0.18)49,542,40010.15%
2บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด43,926,0009.00% 43,926,0009.00% 43,926,0009.00% 43,926,0009.00% 43,926,0009.00% 43,926,0009.00% 43,926,0009.00% 43,926,0009.00% 43,926,0009.00% 43,926,0009.00% 43,926,0009.00% 43,926,0009.00% 43,926,0009.00% 43,926,0009.00% 43,926,0009.00%
3บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)26,331,7005.40% 26,331,7005.40% 26,331,7005.40% 26,331,7005.40% 26,331,7005.40% 26,331,7005.40% 26,331,7005.40% (-0.88)30,671,6006.28% 30,671,6006.28% (-0.35)32,374,3006.63% 32,374,3006.63% (-0.45)34,550,3007.08% 34,550,3007.08% 34,550,3007.08% 34,550,3007.08%
4กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible24,794,8005.08% (-0.38)26,659,8005.46% (-0.06)26,939,8005.52% 26,939,8005.52% (+0.02)26,819,8005.50% 26,819,8005.50% (+0.02)26,739,8005.48% (+0.13)26,129,4005.35% (+5.35)0 0 0 0 0 0 0
5บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)23,596,2004.83% (+0.02)23,482,6004.81% 23,482,6004.81% 23,482,6004.81% 23,482,6004.81% 23,482,6004.81% 23,482,6004.81% (+0.10)22,982,6004.71% 22,982,6004.71% (+0.03)22,857,2004.68% 22,857,2004.68% 22,857,2004.68% 22,857,2004.68% 22,857,2004.68% 22,857,2004.68%
6PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND23,410,8004.80% (+1.81)14,596,9002.99% (-0.05)14,830,2003.04% 14,830,2003.04% (-0.16)15,596,9003.20% 15,596,9003.20% 15,596,9003.20% (+0.32)14,060,0002.88% 14,060,0002.88% (+0.13)13,435,7002.75% (+2.75)0 0 0 0 0
7บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)12,521,0002.57% (+0.47)10,240,8002.10% 10,240,8002.10% 10,240,8002.10% 10,240,8002.10% 10,240,8002.10% 10,240,8002.10% 10,240,8002.10% 10,240,8002.10% 10,240,8002.10% 10,240,8002.10% (-0.39)12,158,2002.49% 12,158,2002.49% 12,158,2002.49% 12,158,2002.49%
8ธนาคาร ออมสิน9,198,6001.88% 9,198,6001.88% 9,198,6001.88% 9,198,6001.88% 9,198,6001.88% 9,198,6001.88% 9,198,6001.88% 9,198,6001.88% 9,198,6001.88% 9,198,6001.88% 9,198,6001.88% 9,198,6001.88% 9,198,6001.88% 9,198,6001.88% 9,198,6001.88%
9กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล8,039,0001.65% (-2.90)22,188,8004.55% 22,188,8004.55% 22,188,8004.55% 22,188,8004.55% 22,188,8004.55% 22,188,8004.55% (+4.55)0 0 0 0 0 0 0 0
10บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)7,176,0001.47% 7,176,0001.47% 7,176,0001.47% 7,176,0001.47% (+1.47)0 (-0.86)4,220,9000.86% 4,220,9000.86% (+0.07)3,838,3000.79% 3,838,3000.79% (+0.11)3,322,4000.68% (-0.15)4,030,0000.83% (-0.58)6,886,0001.41% (-0.02)7,000,0001.43% 7,000,0001.43% (-0.05)7,209,0001.48%
11KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND0 0 0 0 (-1.26)6,145,1271.26% 6,145,1271.26% 6,145,1271.26% 6,145,1271.26% 6,145,1271.26% (+0.23)5,048,0271.03% (+0.34)3,375,9270.69% (+0.69)0 (-0.73)3,569,3270.73% (-0.04)3,759,3270.77% (+0.01)3,710,3270.76%
12นาย วิชัย แสงสุขเอี่ยม0 0 0 0 0 (-0.80)3,883,5000.80% 3,883,5000.80% 3,883,5000.80% 3,883,5000.80% 3,883,5000.80% 3,883,5000.80% 3,883,5000.80% 3,883,5000.80% 3,883,5000.80% 3,883,5000.80%
13บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)0 0 0 0 0 (-0.64)3,137,2000.64% 3,137,2000.64% 3,137,2000.64% 3,137,2000.64% (+0.02)3,008,7000.62% 3,008,7000.62% 3,008,7000.62% (-1.06)8,202,4001.68% 8,202,4001.68% 8,202,4001.68%
14บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 (-0.63)3,092,8000.63% 3,092,8000.63% 3,092,8000.63% 3,092,8000.63% 3,092,8000.63% 3,092,8000.63% 3,092,8000.63% 3,092,8000.63% 3,092,8000.63% 3,092,8000.63%
15บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 (-0.62)3,036,1000.62% 3,036,1000.62% 3,036,1000.62% 3,036,1000.62% 3,036,1000.62% 3,036,1000.62% (+0.62)0 0 0 0
16บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 (-0.57)2,800,0000.57% 2,800,0000.57% 2,800,0000.57% 2,800,0000.57% (+0.06)2,500,0000.51% 2,500,0000.51% (-0.08)2,880,0000.59% 2,880,0000.59% 2,880,0000.59% (-0.02)3,000,0000.61%
17นาย เลิศพงศ์ ฉัตรมาลีรัตน์0 0 0 0 0 (-0.55)2,670,7000.55% 2,670,7000.55% 2,670,7000.55% 2,670,7000.55% 2,670,7000.55% 2,670,7000.55% 2,670,7000.55% 2,670,7000.55% 2,670,7000.55% 2,670,7000.55%
18กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส0 0 0 0 0 0 0 (-4.55)22,188,8004.55% 22,188,8004.55% 22,188,8004.55% 22,188,8004.55% 22,188,8004.55% (+0.21)21,197,0004.34% (+0.11)20,663,3004.23% (+0.03)20,494,4004.20%
19กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์0 0 0 0 0 0 0 0 (-5.35)26,129,4005.35% (+0.89)21,761,5004.46% (+0.21)20,743,5004.25% (+0.39)18,825,5003.86% (+0.28)17,485,5003.58% (+0.03)17,335,5003.55% (+0.09)16,910,3003.46%
20บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.56)2,739,7000.56% 2,739,7000.56% 2,739,7000.56% 2,739,7000.56% 2,739,7000.56% 2,739,7000.56%
21Principal Property Income Fund0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.94)9,484,0001.94% (+1.94)0 0 0 0
22CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.07)5,220,3001.07% 5,220,3001.07% 5,220,3001.07% 5,220,3001.07%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

การใช้เว็บไซต์ truehitz.com ต่อไปแสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ตามที่อธิบายไว้ใน นโยบายคุ้กกี้ และคุณสามารถจัดการคุกกี้ได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า