ข้อมูลหุ้น LHK

บริษัท บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
ที่อยู่ เลขที่ 66/1 หมู่ที่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 0-2463-0158
โทรสาร 0-2463-7299
เว๊บไซต์ www.lohakit.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน