คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น LHHOTEL

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2286-3484
โทรสาร 0-2286-3585
เว๊บไซต์ www.lhfund.co.th
ราคาหุ้น 9.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 537,837,611
No. ShareHolder (LHHOTEL) วันที่ 02/06/20 วันที่ 14/04/20 วันที่ 13/11/19 วันที่ 08/10/19 วันที่ 05/08/19 วันที่ 28/03/19 วันที่ 16/08/18 วันที่ 13/11/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด78,793,21014.65% (+0.13)78,093,41014.52% (+1.27)71,275,31013.25% 71,275,31013.25% 71,275,31013.25% 71,275,31013.25% 71,275,31013.25% 71,275,31013.25%
2บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)25,930,9004.82% 25,930,9004.82% 25,930,9004.82% 25,930,9004.82% 25,930,9004.82% 25,930,9004.82% (+3.37)7,815,8001.45% (-3.32)25,682,9004.77%
3กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล23,754,8004.42% (+4.42)0 0 0 0 0 0 0
4กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์18,446,7403.43% (-0.05)18,729,5403.48% (-0.48)21,290,9403.96% 21,290,9403.96% 21,290,9403.96% (+0.41)19,101,1403.55% (+0.53)16,268,1403.02% (-0.50)18,909,5403.52%
5บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)14,872,1002.76% 14,872,1002.76% 14,872,1002.76% (-0.19)15,872,1002.95% 15,872,1002.95% 15,872,1002.95% 15,872,1002.95% 15,872,1002.95%
6ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)14,539,9002.70% 14,539,9002.70% 14,539,9002.70% 14,539,9002.70% 14,539,9002.70% 14,539,9002.70% 14,539,9002.70% 14,539,9002.70%
7บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)12,915,1002.40% 12,915,1002.40% (+0.08)12,500,3002.32% 12,500,3002.32% 12,500,3002.32% (-0.10)13,000,3002.42% 13,000,3002.42% 13,000,3002.42%
8นาย พีระ ปัทมวรกุลชัย11,307,3502.10% 11,307,3502.10% (-0.58)14,441,9502.68% 14,441,9502.68% 14,441,9502.68% (-0.03)14,554,8502.71% 14,554,8502.71% 14,554,8502.71%
9กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์10,980,9592.04% (-0.03)11,125,4592.07% (-0.29)12,690,2592.36% 12,690,2592.36% 12,690,2592.36% 12,690,2592.36% (+1.24)6,006,4591.12% (-1.24)12,690,2592.36%
10กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ10,096,2001.88% 10,096,2001.88% 10,096,2001.88% 10,096,2001.88% 10,096,2001.88% 10,096,2001.88% 10,096,2001.88% 10,096,2001.88%
11บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)8,102,0001.51% (+0.02)8,002,0001.49% (+0.23)6,762,8001.26% 6,762,8001.26% 6,762,8001.26% (-0.15)7,600,0001.41% 7,600,0001.41% 7,600,0001.41%
12บริษัท สมาร์ท-ไอโฮลดิ้งส์ จำกัด7,750,0001.44% 7,750,0001.44% 7,750,0001.44% 7,750,0001.44% 7,750,0001.44% 7,750,0001.44% 7,750,0001.44% 7,750,0001.44%
13นาง นวลจันทร์ ตีระสงกรานต์7,700,0001.43% 7,700,0001.43% (+0.04)7,500,0001.39% 7,500,0001.39% 7,500,0001.39% 7,500,0001.39% 7,500,0001.39% 7,500,0001.39%
14กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล7,539,3831.40% (+0.03)7,358,8831.37% (+0.62)4,013,1830.75% 4,007,5830.75% (+0.05)3,738,9830.70% (+0.70)0 0 0
15บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)7,081,6681.32% 7,081,6681.32% 7,081,6681.32% 7,081,6681.32% 7,081,6681.32% 7,081,6681.32% 7,081,6681.32% 7,081,6681.32%
16บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด6,700,0001.25% 6,700,0001.25% 6,700,0001.25% 6,700,0001.25% (-0.01)6,800,0001.26% (-0.19)7,800,0001.45% (-0.04)8,000,0001.49% 8,000,0001.49%
17บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)6,645,8001.24% (+0.08)6,258,5001.16% (+0.19)5,200,0000.97% 5,200,0000.97% (-0.02)5,300,0000.99% (-0.01)5,400,0001.00% (-0.12)6,000,0001.12% (+0.12)5,400,0001.00%
18กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม6,524,4001.21% 6,524,4001.21% (+0.06)6,166,4001.15% 6,166,4001.15% 6,166,4001.15% 6,166,4001.15% 6,166,4001.15% 6,166,4001.15%
19กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส5,643,7561.05% 5,643,7561.05% (+0.23)4,421,0560.82% (+0.07)4,019,0560.75% 4,019,0560.75% 4,019,0560.75% (+0.75)0 (-0.75)4,019,0560.75%
20KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND5,333,1000.99% 5,333,1000.99% (+0.01)5,248,2000.98% (+0.10)4,760,2000.88% (+0.09)4,250,1000.79% (+0.79)0 0 0
21กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส4,605,3000.86% 4,605,3000.86% 4,605,3000.86% 4,605,3000.86% 4,605,3000.86% 4,605,3000.86% 4,605,3000.86% 4,605,3000.86%
22นาย สุทธิชัย สินธวานุชิต4,575,7000.85% 4,575,9000.85% 4,581,5000.85% 4,581,5000.85% 4,581,5000.85% 4,581,5000.85% 4,581,5000.85% 4,581,5000.85%
23น.ส. พรภิรมย์ ภิรมย์ภักดี3,800,0000.71% 3,800,0000.71% 3,800,0000.71% 3,800,0000.71% 3,800,0000.71% 3,800,0000.71% 3,800,0000.71% 3,800,0000.71%
24กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล3,205,6530.60% (+0.01)3,200,5530.59% (+0.03)3,030,5530.56% (+0.05)2,751,1530.51% 2,751,1530.51% 2,751,1530.51% 2,751,1530.51% 2,751,1530.51%
25นาย วิชัย แสงสุขเอี่ยม3,127,8000.58% 3,127,8000.58% 3,127,8000.58% 3,127,8000.58% 3,127,8000.58% 3,127,8000.58% 3,127,8000.58% 3,127,8000.58%
26น.ส. จวบจันทร์ ภิรมย์ภักดี3,000,0000.56% 3,000,0000.56% 3,000,0000.56% 3,000,0000.56% 3,000,0000.56% 3,000,0000.56% 3,000,0000.56% 3,000,0000.56%
27น.ส. พามิลา ทรรศนะวิภาส3,000,0000.56% 3,000,0000.56% 3,000,0000.56% 3,000,0000.56% 3,000,0000.56% 3,000,0000.56% 3,000,0000.56% 3,000,0000.56%
28กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์2,810,6830.52% (-0.03)2,953,9830.55% (+0.55)0 0 0 0 0 0
29กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส0 (-4.42)23,754,8004.42% 23,754,8004.42% 23,754,8004.42% 23,754,8004.42% (+0.02)23,674,1004.40% (+0.11)23,076,7004.29% (-0.08)23,483,4004.37%
30บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 40 0 0 0 0 (-0.68)3,657,6000.68% (-0.35)5,553,7001.03% (+0.16)4,669,0000.87%
31GIC PRIVATE LIMITED0 0 0 0 0 0 (-6.00)32,275,1946.00% (+6.00)0
32PHATRA PROPERTY SECTOR FUND0 0 0 0 0 0 (-0.62)3,340,7280.62% (+0.04)3,139,8280.58%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง