คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น LHFG

บริษัท บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ธนาคาร
ที่อยู่ เลขที่ 1 ชั้น 5 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2359-0000
โทรสาร 0-2677-7223
เว๊บไซต์ https://www.lhfg.co.th
ราคาหุ้น 1.11
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 21,181,811,741
No. ShareHolder (LHFG) วันที่ 28/05/20 วันที่ 13/03/20 วันที่ 09/09/19 วันที่ 29/04/19 วันที่ 26/11/18 วันที่ 02/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1CTBC Bank Company Limited7,544,961,34235.62% 7,544,961,34235.62% 7,544,961,34235.62% 7,544,961,34235.62% 7,544,961,34235.62% 7,544,961,34235.62%
2บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)4,634,761,96721.88% 4,634,761,96721.88% 4,634,761,96721.88% 4,634,761,96721.88% 4,634,761,96721.88% 4,634,761,96721.88%
3บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,910,199,37513.74% 2,910,199,37513.74% 2,910,199,37513.74% 2,910,199,37513.74% 2,910,199,37513.74% 2,910,199,37513.74%
4น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์2,210,050,47910.43% 2,210,050,47910.43% 2,210,050,47910.43% 2,210,050,47910.43% 2,210,050,47910.43% 2,210,050,47910.43%
5นาย สำเริง มนูญผล384,288,6231.81% (+0.02)379,363,7231.79% (+0.08)362,075,2231.71% (+0.17)326,353,0231.54% (+0.35)251,621,2231.19% (+0.22)205,112,1230.97%
6บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)264,250,3001.25% (+0.16)231,051,7001.09% (+1.09)0 0 0 0
7นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์153,726,1340.73% 153,726,1340.73% 153,726,1340.73% (-0.14)185,010,1340.87% 185,010,1340.87% 185,010,1340.87%
8นาย ไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข118,000,0980.56% 118,000,0980.56% 118,000,0980.56% 118,000,0980.56% 118,000,0980.56% 118,000,0980.56%
แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)JASIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมินSET2,094,373,580
2บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)EGATIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยSET2,057,760,580
3บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)DIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัลSET1,412,500,000
4บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)BTSGIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรทSET814,067,136
5บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)LHFG -บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET290,675,330
6บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)LHHOTEL -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทลSET233,378,100
7บริษัทแอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)CPNCG -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรทSET177,975,000
8บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)FUTUREPF -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์คSET148,599,190
9บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)AMATAR -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรทSET41,410,000
Total7,270,738,916
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง