คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น LHFG

บริษัท บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ธนาคาร
ที่อยู่ เลขที่ 1 ชั้น 5 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2359-0000
โทรสาร 0-2677-7223
เว๊บไซต์ https://www.lhfg.co.th
ราคาหุ้น 1.44
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 21,182,175,325
No. ShareHolder (LHFG) วันที่ 13/09/21 วันที่ 06/05/21 วันที่ 15/03/21 วันที่ 28/05/20 วันที่ 13/03/20 วันที่ 09/09/19 วันที่ 29/04/19 วันที่ 26/11/18 วันที่ 02/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1CTBC Bank Company Limited9,873,011,91946.61% (+10.99)7,544,961,34235.62% 7,544,961,34235.62% 7,544,961,34235.62% 7,544,961,34235.62% 7,544,961,34235.62% 7,544,961,34235.62% 7,544,961,34235.62% 7,544,961,34235.62%
2บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)4,634,761,96721.88% 4,634,761,96721.88% 4,634,761,96721.88% 4,634,761,96721.88% 4,634,761,96721.88% 4,634,761,96721.88% 4,634,761,96721.88% 4,634,761,96721.88% 4,634,761,96721.88%
3บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,910,199,37513.74% 2,910,199,37513.74% 2,910,199,37513.74% 2,910,199,37513.74% 2,910,199,37513.74% 2,910,199,37513.74% 2,910,199,37513.74% 2,910,199,37513.74% 2,910,199,37513.74%
4นาย สำเริง มนูญผล386,000,0231.82% (-0.16)419,839,2231.98% (+0.09)399,980,9231.89% (+0.08)384,288,6231.81% (+0.02)379,363,7231.79% (+0.08)362,075,2231.71% (+0.17)326,353,0231.54% (+0.35)251,621,2231.19% (+0.22)205,112,1230.97%
5นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์153,726,1340.73% 153,726,1340.73% 153,726,1340.73% 153,726,1340.73% 153,726,1340.73% 153,726,1340.73% (-0.14)185,010,1340.87% 185,010,1340.87% 185,010,1340.87%
6นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน97,986,2330.46% 97,986,2330.46% 97,986,2330.46% (+0.46)0 0 0 0 0 0
7บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด91,670,4460.43% (+0.13)64,251,1030.30% 62,505,0420.30% (+0.30)0 0 0 0 0 0
8นาง พรรณทิพย์ เตชะไพบูลย์85,193,7000.40% (+0.40)0 0 0 0 0 0 0 0
9นาย นันทวัฒน์ เดชสกุลชัยพัฒน์48,000,0000.23% (+0.23)0 0 0 0 0 0 0 0
10นาย อาชนัน อัศวโภคิน47,986,2320.23% (+0.23)0 0 0 0 0 0 0 0
11น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์0 (-10.43)2,210,050,47910.43% 2,210,050,47910.43% 2,210,050,47910.43% 2,210,050,47910.43% 2,210,050,47910.43% 2,210,050,47910.43% 2,210,050,47910.43% 2,210,050,47910.43%
12บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)0 (-0.71)149,758,7000.71% (-0.54)264,250,3001.25% 264,250,3001.25% (+0.16)231,051,7001.09% (+1.09)0 0 0 0
13นาย ไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข0 (-0.56)118,000,0980.56% 118,000,0980.56% 118,000,0980.56% 118,000,0980.56% 118,000,0980.56% 118,000,0980.56% 118,000,0980.56% 118,000,0980.56%
แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)JASIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมินSET2,250,337,570
2บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)EGATIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยSET2,074,627,470
3บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)DIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัลSET1,662,500,000
4บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)BTSGIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรทSET764,428,896
5บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)LHHOTEL -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทลSET243,750,460
6บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)CPNCG -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรทSET201,705,000
7บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)FUTUREPF -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์คSET150,593,810
Total7,347,943,206
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง