คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น LH

บริษัท บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 37-38, 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2343-8900
โทรสาร 0-2230-8130
เว๊บไซต์ www.lh.co.th
ราคาหุ้น 10.90
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 11,951,525,478
No. ShareHolder (LH) วันที่ 07/05/19 วันที่ 29/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย อนันต์ อัศวโภคิน2,860,000,04723.93% 2,860,000,04723.93%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,864,585,62715.60% (-0.84)1,964,517,86416.44%
3GIC PRIVATE LIMITED836,880,6547.00% (-1.01)957,231,3548.01%
4บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด677,000,0695.67% 677,000,0695.67%
5สำนักงานประกันสังคม458,107,4403.83% (+0.41)408,892,9403.42%
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED303,021,4102.54% (-1.34)463,430,7683.88%
7STATE STREET EUROPE LIMITED253,029,8922.12% (-0.84)353,451,1772.96%
8THE BANK OF NEW YORK MELLON175,693,2001.47% (+0.31)138,448,3401.16%
9น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์134,960,0001.13% 134,960,0001.13%
10กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล118,712,8800.99% (+0.10)106,029,2800.89%
11STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY118,562,4650.99% (-0.20)142,272,5521.19%
12ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)109,944,6300.92% 109,944,6300.92%
13THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED91,876,3000.77% (-0.11)104,769,1000.88%
14N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 188,865,6000.74% (+0.74)0
15นาย อดิศร ธนนันท์นราพูล83,333,1060.70% 83,333,1060.70%
16นาย กิตติพล ทวนทอง82,200,0000.69% (+0.06)75,000,0000.63%
17กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล68,328,7000.57% (+0.57)0
18กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล61,374,6200.51% (+0.51)0
19N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 110 (-0.73)87,735,4000.73%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง