คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น LH

บริษัท บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 37-38, 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2343-8900
โทรสาร 0-2230-8130
เว๊บไซต์ www.lh.co.th
ราคาหุ้น 9.15
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 11,951,525,478
No. ShareHolder (LH) วันที่ 25/08/21 วันที่ 07/05/21 วันที่ 12/03/21 วันที่ 28/08/20 วันที่ 01/06/20 วันที่ 13/03/20 วันที่ 29/08/19 วันที่ 07/05/19 วันที่ 29/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย อนันต์ อัศวโภคิน2,860,000,04723.93% 2,860,000,04723.93% 2,860,000,04723.93% 2,860,000,04723.93% 2,860,000,04723.93% 2,860,000,04723.93% 2,860,000,04723.93% 2,860,000,04723.93% 2,860,000,04723.93%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,913,379,99716.01% (+0.61)1,840,036,13015.40% (-0.31)1,877,517,85615.71% (+0.40)1,829,140,98115.31% (-0.65)1,907,568,17115.96% (-1.07)2,035,540,10817.03% (-1.39)2,201,249,92318.42% (+2.82)1,864,585,62715.60% (-0.84)1,964,517,86416.44%
3บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด677,000,0695.67% 677,000,0695.67% 677,000,0695.67% 677,000,0695.67% 677,000,0695.67% 677,000,0695.67% 677,000,0695.67% 677,000,0695.67% 677,000,0695.67%
4สำนักงานประกันสังคม537,537,0404.50% (+0.44)485,499,7404.06% 485,499,7404.06% (-0.60)557,132,0404.66% 557,132,0404.66% (+0.99)438,331,1403.67% (+0.10)426,607,4403.57% (-0.26)458,107,4403.83% (+0.41)408,892,9403.42%
5THE BANK OF NEW YORK MELLON361,823,1283.03% (+0.24)333,623,1272.79% 333,623,1272.79% (-0.12)348,086,4272.91% (-0.06)354,610,3272.97% (-0.16)374,069,7093.13% (+0.34)333,075,7002.79% (+1.32)175,693,2001.47% (+0.31)138,448,3401.16%
6STATE STREET EUROPE LIMITED202,007,2891.69% (-0.21)226,903,7061.90% 226,916,9991.90% (-0.36)269,688,0232.26% (-0.21)294,712,6412.47% (+0.33)255,463,3702.14% (-0.66)334,833,6822.80% (+0.68)253,029,8922.12% (-0.84)353,451,1772.96%
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED166,400,0681.39% 166,097,6681.39% (-0.03)169,512,5681.42% (-0.36)212,569,5141.78% (-0.01)214,242,9721.79% (-0.48)271,622,4722.27% (-0.07)279,587,0502.34% (-0.20)303,021,4102.54% (-1.34)463,430,7683.88%
8น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์134,960,0001.13% 134,960,0001.13% 134,960,0001.13% 134,960,0001.13% 134,960,0001.13% 134,960,0001.13% 134,960,0001.13% 134,960,0001.13% 134,960,0001.13%
9กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว111,754,0000.94% 111,754,0000.94% 111,754,0000.94% (+0.94)0 0 0 0 0 0
10นาย กิตติพล ทวนทอง105,766,0000.89% (+0.01)105,570,0000.88% (+0.03)101,840,0000.85% 101,000,0000.85% (+0.09)90,500,0000.76% (+0.01)90,000,0000.75% (+0.06)83,000,0000.69% 82,200,0000.69% (+0.06)75,000,0000.63%
11กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล0 0 0 (-0.80)95,646,1800.80% (-0.11)108,396,4800.91% (-0.11)122,270,6801.02% (+0.03)118,712,8800.99% 118,712,8800.99% (+0.10)106,029,2800.89%
12นาย อดิศร ธนนันท์นราพูล0 0 0 (-0.70)83,333,1060.70% 83,333,1060.70% 83,333,1060.70% 83,333,1060.70% 83,333,1060.70% 83,333,1060.70%
13GIC PRIVATE LIMITED0 0 0 (-0.65)77,769,2000.65% 77,769,2000.65% (+0.14)61,291,1000.51% (+0.51)0 (-7.00)836,880,6547.00% (-1.01)957,231,3548.01%
14กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล0 0 0 (-0.59)70,552,1400.59% 70,552,1400.59% 70,552,1400.59% (+0.59)0 0 0
15กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล0 0 0 0 (-0.56)66,831,1000.56% (-0.03)70,945,8000.59% (-0.02)72,771,1000.61% (+0.04)68,328,7000.57% (+0.57)0
16กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล0 0 0 0 0 (-0.54)63,999,0200.54% 63,999,0200.54% (+0.03)61,374,6200.51% (+0.51)0
17ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 (-0.92)109,944,6300.92% 109,944,6300.92% 109,944,6300.92%
18STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY0 0 0 0 0 0 (-0.91)108,442,3470.91% (-0.08)118,562,4650.99% (-0.20)142,272,5521.19%
19N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 10 0 0 0 0 0 (-0.74)88,585,6000.74% 88,865,6000.74% (+0.74)0
20THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED0 0 0 0 0 0 (-0.68)80,965,6000.68% (-0.09)91,876,3000.77% (-0.11)104,769,1000.88%
21กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล0 0 0 0 0 0 (-0.64)76,141,0000.64% (+0.64)0 0
22N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 110 0 0 0 0 0 0 0 (-0.73)87,735,4000.73%
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)HMPRO -บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)SET56,059,885,891
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง