ข้อมูลหุ้น LEE

บริษัท บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ ธุรกิจการเกษตร
ที่อยู่ อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 28, 33/137 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2632-7300
โทรสาร 0-2236-7751
เว๊บไซต์ www.leepattana.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน