ข้อมูลหุ้น LALIN

บริษัท บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 222/2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ 0-2732-1041-5, 0-2732-3810-9
โทรสาร 0-2377-9656
เว๊บไซต์ www.lalinproperty.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน