ข้อมูลหุ้น KYE

บริษัท บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
ที่อยู่ เลขที่ 67 หมู่ 11 ถนนเทพรัตน กม.20 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2337-2900-15, 0-2337-2430-8
โทรสาร 0-2337-2439-40
เว๊บไซต์ http://www.mitsubishi-kye.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน