ข้อมูลหุ้น KWC

บริษัท บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่อยู่ 185 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
โทรศัพท์ 0-2427-0963, 0-2427-3374, 0-2871-3191-5
โทรสาร 0-2427-0964
เว๊บไซต์ http://www.kwc.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน