ข้อมูลหุ้น KTIS

บริษัท บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 1/1 หมู่ที่ 14 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี นครสวรรค์ -
โทรศัพท์ 0-5633-8123-5
โทรสาร 0-5633-8126
เว๊บไซต์ www.ktisgroup.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน