คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น KTIS

บริษัท บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 1/1 หมู่ที่ 14 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี นครสวรรค์ -
โทรศัพท์ 0-5633-8123-5
โทรสาร 0-5633-8126
เว๊บไซต์ www.ktisgroup.com
ราคาหุ้น 5.35
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 3,860,425,532
No. ShareHolder (KTIS) วันที่ 15/12/20 วันที่ 07/02/20 วันที่ 11/12/19 วันที่ 04/02/19 วันที่ 14/12/18 วันที่ 03/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด1,360,800,00035.25% 1,360,800,00035.25% 1,360,800,00035.25% 1,360,800,00035.25% 1,360,800,00035.25% 1,360,800,00035.25%
2บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด972,000,01025.18% 972,000,01025.18% 972,000,01025.18% 972,000,01025.18% 972,000,01025.18% 972,000,01025.18%
3BANK OF SINGAPORE LIMITED243,138,6006.30% 243,138,6006.30% 243,138,6006.30% 243,138,6006.30% 243,138,6006.30% 243,138,6006.30%
4นาย ศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล190,698,0004.94% 190,698,0004.94% 190,698,0004.94% 190,698,0004.94% 190,698,0004.94% 190,698,0004.94%
5DBS BANK LTD128,000,0003.32% 128,000,0003.32% 128,000,0003.32% 128,000,0003.32% 128,000,0003.32% 128,000,0003.32%
6นาย ศิรพัทธ์ ศิริวิริยะกุล120,892,9003.13% 120,892,9003.13% 120,892,9003.13% 120,892,9003.13% 120,892,9003.13% 120,892,9003.13%
7นาย ภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล114,646,2002.97% 114,646,2002.97% 114,646,2002.97% 114,646,2002.97% 114,646,2002.97% 114,646,2002.97%
8นาง เนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล96,862,9262.51% (-0.02)97,504,4262.53% 97,504,4262.53% (+0.03)96,652,2262.50% 96,652,2262.50% 96,652,2262.50%
9KING WAN CORPORATION LIMITED87,267,0002.26% 87,267,0002.26% 87,267,0002.26% 87,267,0002.26% 87,267,0002.26% 87,267,0002.26%
10นาย ภูมิรัฐ หวังปรีดาเลิศกุล62,492,0001.62% 62,492,0001.62% 62,492,0001.62% 62,492,0001.62% 62,492,0001.62% 62,492,0001.62%
11น.ส. ศิรอาภา ศิริวิริยะกุล38,880,0001.01% 38,880,0001.01% 38,880,0001.01% 38,880,0001.01% 38,880,0001.01% 38,880,0001.01%
12นาง วีณา ธรณนิธิกุล35,144,2000.91% 35,144,2000.91% 35,144,2000.91% 35,143,2000.91% 35,143,2000.91% (+0.03)34,016,7000.88%
13บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด30,237,3100.78% (+0.01)29,619,1090.77% 29,618,6090.77% (-0.02)30,488,6090.79% 30,489,8090.79% (-0.01)30,857,3090.80%
14นาง หทัย ศิริวิริยะกุล29,160,0000.76% 29,160,0000.76% 29,160,0000.76% 29,160,0000.76% 29,160,0000.76% 29,160,0000.76%
15นาย ประสงค์ ศิริวิริยะกุล27,216,0000.71% 27,216,0000.71% 27,216,0000.71% 27,216,0000.71% 27,216,0000.71% 27,216,0000.71%
16นาย ณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล27,216,0000.71% 27,216,0000.71% 27,216,0000.71% 27,216,0000.71% 27,216,0000.71% 27,216,0000.71%
17KING WAN INDUSTRIES PTE. LTD.25,074,0000.65% 25,074,0000.65% 25,074,0000.65% 25,074,0000.65% 25,074,0000.65% 25,074,0000.65%
18MISS CHUA ENG ENG21,544,0000.56% 21,544,0000.56% 21,544,0000.56% 21,544,0000.56% 21,544,0000.56% 21,544,0000.56%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง